บริษัท เวสท์คอน จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรสนามงาน / ช่างเทคนิค (งานโครงสร้าง / สถาปัตย์)
16 มีนาคม 2562
หลายอัตรา อัตรา
พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน
1. ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง ในส่วนของงานโครงสร้าง หรือ สถาปัตย์ พร้อมติดตามและเร่งรัดงานให้ได้คุณภาพตามแผนงานที่วางไว้
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน
3. จัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำวัน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. สัญชาติไทย
4. ระดับการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขางานก่อสร้าง, โยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
6. หากมีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทก่อสร้างประเภทอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
- อบรมสัมมนา
- ศึกษาดูงาน@ต่างประเทศ
- ค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต
- ค่าที่พัก/เดินทาง/อาหาร
- เบี้ยเลี้ยงและห้องพัก
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันลาพักร้อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เวสท์คอน จำกัด

เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-399-0800 , แฟกซ์ : 02-399-0880
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :