บริษัท เวสท์คอน จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรสนามงาน / ช่างเทคนิค (งานโครงสร้าง / สถาปัตย์)
11 มกราคม 2562
หลายอัตรา อัตรา
พิจารณาตามประสบการณ์การทำงาน
1. ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง ในส่วนของงานโครงสร้าง หรือ สถาปัตย์ พร้อมติดตามและเร่งรัดงานให้ได้คุณภาพตามแผนงานที่วางไว้
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงาน
3. จัดทำรายงานสรุปการทำงานประจำวัน
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศ ชาย / หญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. สัญชาติไทย
4. ระดับการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขางานก่อสร้าง, โยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
6. หากมีประสบการณ์ในการทำงานบริษัทก่อสร้างประเภทอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
- อบรมสัมมนา
- ศึกษาดูงาน@ต่างประเทศ
- ค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต
- ค่าที่พัก/เดินทาง/อาหาร
- เบี้ยเลี้ยงและห้องพัก
- โบนัสประจำปี
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- วันลาพักร้อนประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เวสท์คอน จำกัด

เลขที่ 2 ซอยพรีเมียร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 02-399-0800 , แฟกซ์ : 02-399-0880
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เวสท์คอน จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน 21 มกราคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ 21 มกราคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค 21 มกราคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่บริหารเครื่องมือเครื่องจักร 21 มกราคม 2562
     5. วิศวกรสนามงาน / ช่างเทคนิค (งานโครงสร้าง / สถาปัตย์) 21 มกราคม 2562
     6. วิศวกร / ช่างเขียนแบบก่อสร้าง 21 มกราคม 2562