บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
ตำแหน่ง : Field Production Data Technician
06 มีนาคม 2563
1 อัตรา
17,000 - 18,000
1. บันทึกข้อมูลดิบของวัตถุดิบเข้าระบบ SAP
2. จัดทำเอกสารรายงานผล
3. จัดทำบันทึกข้อมูลและสรุปรายงานประจำสัปดาห์/เดือน
4. ดูแลเรื่องการจัดซื้อ จัดหา ภายในแผนก
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
1. ปริญญาตรี สาขาไดก็ได้
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบและตรงต่อเวลา
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
พิษณุโลก
ประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ส่งอีเมลล์มาที่ [email protected]

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

130/1 ชั้น 3 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 094-2561295
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Research Testing Assistant (ผู้ช่วยนักวิจัยในแปลงทดลอง) 24 กันยายน 2563
     2. Seedling Nursery Technician (yearly contractor) 24 กันยายน 2563
     3. Field Quality Technicain 24 กันยายน 2563
     4. Research Technicain (Seed preparation pipeline) 24 กันยายน 2563
     5. พนักงานขับรถยก จังหวัดขอนแก่น 24 กันยายน 2563
     6. Field Production Data Technician 24 กันยายน 2563