บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
23 พฤษภาคม 2562
4 อัตรา อัตรา
12,000-15,000 บาท
1.ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช่ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทันเวลา และสนับสนุนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กรในเรื่องทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3.ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงาน ภายในบริษัทฯ
1. เพศ หญิง
2. อายุ 35-45 ปี
3. ระดับการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
4. มีความอดทน มีใจในการบริการ กระตือรือร้นและรับผิดชอบสูง
5. มีความซื่อสัตย์ มีความตั้งใจ และรับความสะอาด
6. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• โบนัส
• ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
• เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี
• เบี้ยขยัน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 081-985-0666 , แฟกซ์ : 02-962-2178
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 24 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) 24 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม(Cosmetics & Supplements Sales Executive) 24 พฤษภาคม 2562
     4. แม่บ้าน 24 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC) 24 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 24 พฤษภาคม 2562
     7. R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 24 พฤษภาคม 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2562
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 24 พฤษภาคม 2562
     12. ฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing) 24 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 24 พฤษภาคม 2562
     14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 24 พฤษภาคม 2562
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Services) 24 พฤษภาคม 2562
     16. Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 24 พฤษภาคม 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายขาย 24 พฤษภาคม 2562