บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
23 พฤษภาคม 2562
1 ตำแหน่ง อัตรา
ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบริหารยอดขายของแผนกให้บรรลุเป้า
3.ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน
5.ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.จัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขายระหว่างประเทศ
7.ดูแลการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจสูงสุด
1. เพศ ช/ญ
2. อายุ 30-35 ปี
3. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปี
4. จบวุฒิป.ตรี การตลาด / ธุรกิจระหว่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน
5. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนอยู่ในระดับดี หากใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถออกงานต่างประเทศได้
7. ขยัน อดทน มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
8. สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Outlook เพื่อติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ
9. มีประสบการณ์การตลาดต่างประเทศเป็นอย่างดี
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• โบนัส
• ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
• เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี
• เบี้ยขยัน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 081-985-0666 , แฟกซ์ : 02-962-2178
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 24 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) 24 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม(Cosmetics & Supplements Sales Executive) 24 พฤษภาคม 2562
     4. แม่บ้าน 24 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC) 24 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 24 พฤษภาคม 2562
     7. R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 24 พฤษภาคม 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2562
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 24 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 24 พฤษภาคม 2562
     12. ฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing) 24 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 24 พฤษภาคม 2562
     14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 24 พฤษภาคม 2562
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Services) 24 พฤษภาคม 2562
     16. Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 24 พฤษภาคม 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายขาย 24 พฤษภาคม 2562