บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
26 พฤษภาคม 2562
1 ตำแหน่ง อัตรา
ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
1.ซ่อมเครื่องจักรตามรายละเอียดในใบแจ้งซ่อม
2.ทำการตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน ประจำเดือน และประจำปี ตามข้อกำหนด
3.จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการซ่อมเครื่องจักรส่งให้ผู้บังคับบัญชา
4.ดูแลเครื่องมือในแผนกซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และไม่ให้สูญหาย
5.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ อันที่จะมีผลต่อเนื่อง และกระทบกับการทำงาน
6.ปฏิบัติตามระเบียบหรือคำสั่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ ISO 9001 และความปลอดภัยในการทำงาน
7.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1. เพศชาย
2. อายุ 24-35 ปี
3. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์การซ่อมเครื่องจักรโรงงาน 2 ปีขึ้นไป
5. มีความรู้เรื่องระบบคุณภาพ GMP, ISO22716, ISO9001 และ ความปลอดภัยในการทำงาน
6. มีความละเอียด รอบคอบ
7. ไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ
• โบนัส
• ท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปี
• เงินเดือนปรับขึ้นทุกปี
• เบี้ยขยัน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด

เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 081-985-0666 , แฟกซ์ : 02-962-2178
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด 17 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 26 พฤษภาคม 2562
     2. ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager) 26 พฤษภาคม 2562
     3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม(Cosmetics & Supplements Sales Executive) 26 พฤษภาคม 2562
     4. แม่บ้าน 26 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง(QC) 26 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 26 พฤษภาคม 2562
     7. R&D Cosmetics เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเครื่องสำอาง 26 พฤษภาคม 2562
     8. ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ 26 พฤษภาคม 2562
     9. ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ 26 พฤษภาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ 26 พฤษภาคม 2562
     11. พนักงานขับรถผู้บริหาร 26 พฤษภาคม 2562
     12. ฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing) 26 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานขับรถขนส่งสินค้า 26 พฤษภาคม 2562
     14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง 26 พฤษภาคม 2562
     15. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(Customer Services) 26 พฤษภาคม 2562
     16. Accounting Manager / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     17. ผู้จัดการฝ่ายขาย 26 พฤษภาคม 2562