บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน (ด้านการเกษตร) สมัครโทร 086-3076338
27 เมษายน 2563
หลาย อัตรา
ตามโครงสร้าง
1. จัดทำแปลงสาธิตผลิตภัณฑ์ให้กับชาวเกษตรกรและร้านค้า
2. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์กับเกษตรกรและร้านค้า
3. ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับทีมงาน
4. ติดตามความคืบหน้าของการจัดทำแปลงสาธิต พร้อมรายงานผลงาน
5. ติดตั้งป้ายโฆษณาต่างๆ
1. เพศชาย - เพศหญิง
2. กำลังศึกษาอยู่ สาขาเกษตรศาสตร์ ทุกสาขา
3. สามารถเดินทางปฏิบัติงานตามต่างจังหวัดได้
4. สามารถขับรถยนต์ได้
สมุทรปราการ
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0863076338
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 13 สิงหาคม 2563
     2. พนักงานขายปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ (ปุ๋ยเกร็ด) 13 สิงหาคม 2563
     3. แม่บ้าน (ประจำสำนักงาน) สมัครโทร 086-3076338 13 สิงหาคม 2563
     4. แม่บ้าน (ประจำบ้านนาย) สมัครโทร 086-3076338 13 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 13 สิงหาคม 2563
     6. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านการเกษตร) สมัครโทร 086-3076338 13 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 13 สิงหาคม 2563