บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิคประจำอาคาร
24 สิงหาคม 2561
80 อัตรา
9,000 ขึ้นไป
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมระบบและอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร
2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
3. จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจาอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร และเครื่องจักรหรืองานระบบประกอบอาคาร
5. ปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่อาคารแผนกอื่นๆ
6. ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา
1. เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี สาขาืที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถทำงานเป็นกะได้
4. มีความสุภาพ อ่อนน้อม ซื่อสัตย์
5. หากมีประสบการณ์งานด้านอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สถานที่ปฎิบัติงาน : พญาไท,สุขุมวิท, ห้วยขวาง, รัชดา, เพชรบุรีตัดใหม่, ภูเก็ต, พังงา, พัทยา
ไม่ระบุ
กรุงเทพมหานคร
-เครื่องแบบพนักงาน
-ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ AIA
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
-ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา (OT)
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี (อย่างน้อย 10 วัน/ปี)
-โบนัสประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

175 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-6246400 , แฟกซ์ : 02-6796517
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 15 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Space Planner 23 พฤษภาคม 2562
     2. เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 23 พฤษภาคม 2562
     3. Project Manager 23 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 23 พฤษภาคม 2562
     5. ช่างเทคนิคประจำอาคาร 23 พฤษภาคม 2562
     6. ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร 23 พฤษภาคม 2562
     7. Customer Relation 23 พฤษภาคม 2562
     8. วิศวกรประจำอาคาร 23 พฤษภาคม 2562
     9. Accountant 23 พฤษภาคม 2562
     10. ธุรการ 23 พฤษภาคม 2562
     11. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 23 พฤษภาคม 2562
     12. (หัวหน้า)ช่างประจำอาคาร 23 พฤษภาคม 2562
     13. ผู้ดูแลอาคาร / ผู้ช่วยผู้ดูแลอาคาร 23 พฤษภาคม 2562
     14. ผู้จัดการอาคาร 23 พฤษภาคม 2562
     15. Safety Officer (เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย) 23 พฤษภาคม 2562