บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
18 มกราคม 2564
3 อัตรา
เงินเดือน + ค่าเบี้ยเลี้ยง + ค่า incentive
1. สำรวจพื้นที่เพื่อทำแปลงสาธิต / ติดป้ายโฆษณา
2. นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
3. จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกร
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงานก่อนและหลังการขาย
6. สำรวจราคาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
7. สรุปรายงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรกรรม ทุกสาขา
3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4. ขับรถยนต์ได้ ชำนาญเส้นทาง
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ไม่ระบุ
1. โบนัสประจำปี
2. ปรับค่าจ้างประจำปี
3. นำเที่ยวประจำปี
4. ชุดฟอร์มบริษัทฯ
5. เบี้ยขยัน
6. เบี้ยเลี้ยง
7. ประกันอุบัติเหตุ
8. ลากิจได้รับค่าจ้าง 5 วันทำงาน
9.ลาพักร้อนสูงสุด 10 วัน
10. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์, กรณีบ้านเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น
11. กองทุนประกันสังคม
12. กองทุนเงินทดแทน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0863076338
ไม่ระบุ

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด

เลขที่ 365 หมู่ 10 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 02-7498597, 086-3076338 , แฟกซ์ : 02-7498598
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานผลิต 18 มกราคม 2564
     2. นักวิชาการเกษตร 18 มกราคม 2564
     3. พนักงานขับรถ 18 มกราคม 2564
     4. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 18 มกราคม 2564