บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
27 เมษายน 2563
3 อัตรา
เงินเดือน + ค่าเบี้ยเลี้ยง + ค่า incentive
1. สำรวจพื้นที่เพื่อทำแปลงสาธิต / ติดป้ายโฆษณา
2. นำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
3. จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกร
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบต่าง ๆ
5. ติดตามผลการดำเนินงานก่อนและหลังการขาย
6. สำรวจราคาผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
7. สรุปรายงานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
1. เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรกรรม ทุกสาขา
3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
4. ขับรถยนต์ได้ ชำนาญเส้นทาง
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
ไม่ระบุ
1. โบนัสประจำปี
2. ปรับค่าจ้างประจำปี
3. นำเที่ยวประจำปี
4. ชุดฟอร์มบริษัทฯ
5. เบี้ยขยัน
6. เบี้ยเลี้ยง
7. ประกันอุบัติเหตุ
8. ลากิจได้รับค่าจ้าง 5 วันทำงาน
9.ลาพักร้อนสูงสุด 10 วัน
10. เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น มงคลสมรส, ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์, กรณีบ้านเกิดเพลิงไหม้ เป็นต้น
11. กองทุนประกันสังคม
12. กองทุนเงินทดแทน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0863076338
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขับรถ 09 สิงหาคม 2563
     2. พนักงานขายปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ (ปุ๋ยเกร็ด) 09 สิงหาคม 2563
     3. แม่บ้าน (ประจำสำนักงาน) สมัครโทร 086-3076338 09 สิงหาคม 2563
     4. แม่บ้าน (ประจำบ้านนาย) สมัครโทร 086-3076338 09 สิงหาคม 2563
     5. พนักงานฝ่ายผลิต 09 สิงหาคม 2563
     6. นักศึกษาฝึกงาน (ด้านการเกษตร) สมัครโทร 086-3076338 09 สิงหาคม 2563
     7. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย 09 สิงหาคม 2563