บริษัท ทอร์ค จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรโรงงาน
25 มีนาคม 2563
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และออกแบบพัฒนา เครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดปัญหา Idel Break Down ลงรวมถึงการวิเคราะห์และบันทึก ลักษณะปัญหาสาเหตุและการแก้ไขไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน
1. ชาย
2. อายุ 21 ปีขึ้นไป
3. ป.ตรี (วศบ.เครื่องกล,ยานยนต์,การผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
5. รับแรงกดดันได้
6. พัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
7. มีทักษะในการประสานงาน
ฉะเชิงเทรา
- เบี้ยขยัน
- ค่าครองชีพ
- โบนัส
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินปรับประจำปี
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
wakanida
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ทอร์ค จำกัด 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. วิศวกรโรงงาน 21 กันยายน 2563