บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
ตำแหน่ง : Programmer
24 พฤษภาคม 2562
2 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
1. ดูแลวางแผนระบบ Software ในแต่ละโปรเจค
2. ออกแบบและพัฒนาระบบ Software
3. วางแผนและทดสอบโปรแกรม
1. ชาย / หญิง
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถพัฒนา Window Application, Web Application และ / หรืออุปกรณ์มือถือต่างๆ (IOS , Android , Window Mobile หรือ Platforms อื่นๆ) ด้วยภาษา VB.Net , C#.Net, ASP.net [C#],Xamarine, AJAX, JavaScript หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง
4. มีความสามารถใช้ฐานข้อมูล SQLServer
5. มีความสามารถใช้การออกรายงานด้วย Crystal report
6. มีความอดทน, มีความคิดสร้างสรรค์, ละเอียดรอบคอบ
7. สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น เสนอแนวความคิดและมีส่วนร่วมในการพัฒน
บางกอกน้อย , บางพลัด
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด

7/129 เซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้า ชั้น 17 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2884-9922 , แฟกซ์ : 0-2884-9166
เว็บไซต์ |
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด 6 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. Programmer 24 พฤษภาคม 2562
     2. ช่างติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 24 พฤษภาคม 2562
     3. ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 24 พฤษภาคม 2562
     4. Sales 24 พฤษภาคม 2562
     5. Call center 24 พฤษภาคม 2562
     6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 24 พฤษภาคม 2562