The Volcano (เดอะ โวลคาโน่) เชียงใหม่
ตำแหน่ง : หัวหน้าครัวเบเกอรี่ / หัวหน้าแผนกผลิตขนม - เครื่องดื่ม
23 กุมภาพันธ์ 2562
2 อัตรา
15,000 - 25,000
- บริหารจัดการตารางงาน
- ประสานงานกับผู้จัดการร้านของสาขาต่างๆ เพื่อวางแผนผลิต และส่งของ
- วางแผนการผลิตขนม และเครื่องดื่ม เพื่อส่งจำหน่ายหน้าร้าน
- เช็คStockวัตถุ และวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ
- ควบคุมคุณภาพมาตราฐานการผลิต
- ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานให้กับพนักงานส่วนการผลิต
- ควบคุมดูแลพนักงานใต้บังคับบัญให้อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท
- สร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
1. มีประสบการณ์ในการบริหารงานในครัวBakery
2. มีทักษะในการบริหารจัดการ วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลการผลิตขนม เบอเกอรี่ ให้ตรงตามมาตรฐาน
3. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย
4. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักความก้าวหน้า
5. มีทักษะการบริหารจัดการ ควบคุมดูแลพนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง
เชียงใหม่
ประกันสังคม
โบนัส
ประกันสังคม / ประกันอุบัติเหตุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@thevolcano
@thevolcano
ขอรับใบสมัครได้ที่ร้าน THE VOLCANO สาขาหลัง มช

The Volcano (เดอะ โวลคาโน่) เชียงใหม่

ถนนสุเทพ หลัง มช. (ติดกับร้าน Sofuto)
โทรศัพท์ : 062-1722270
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ The Volcano (เดอะ โวลคาโน่) เชียงใหม่ 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชีต้นทุน THE VOLCANO : Head Office หลัง มช 20 เมษายน 2562
     2. พนักงานประจำร้านขนม THE VOLCANO สาขานิมมาน ซอย1 (สื่อสารภาษาจีนได้) 20 เมษายน 2562
     3. ผู้จัดการร้านขนม THE VOLCANO สาขาหลังมช 20 เมษายน 2562
     4. พนักงานสื่อสารการตลาด (THE VOLCANO) 20 เมษายน 2562
     5. ธุรการบัญชี-จัดซื้อ (ประจำสำนักงานครัวกลาง THE VOLCANO หน้าวัดอุโมงค์) 20 เมษายน 2562
     6. Personal Assistant to CEO 20 เมษายน 2562
     7. พนักงานประจำร้านขนม THE VOLCANO สาขาเซนทรัล แอร์พอร์ต (สี่แยกสนามบิน) 20 เมษายน 2562
     8. หัวหน้าครัวเบเกอรี่ / หัวหน้าแผนกผลิตขนม - เครื่องดื่ม 20 เมษายน 2562
     9. พนักงานบัญชี THE VOLCANO : Head Office หลัง มช 20 เมษายน 2562
     10. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำร้านขนม SOFUTO CREAM หลัง มช 20 เมษายน 2562
     11. ผู้จัดการร้านฝึกหัด / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้านขนม THE VOLCANO 20 เมษายน 2562
     12. พนักงานประจำร้านขนม (สาขาหลัง มช.) 20 เมษายน 2562
     13. พนักงานประจำร้านขนม (สาขา Central Festival ชั้น 2) 20 เมษายน 2562
     14. พนักงานทำเบเกอรี่ (ประจำครัวกลาง THE VOLCANO หลัง มช.) 20 เมษายน 2562