MTL.Co.th สาขาภูมิภาคพะเยา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
04 เมษายน 2561
2 อัตรา
8000
เลขานุการ
เตรียมวาระการประชุม
ทีปรึกษาการสอนงานและทักษะ การปฏิบัติหน้าที่
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. มี่วินัยในการปฏิบัติงาน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีทักษะการใช้เครื่องมือ IT และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องใ้ช้สำนักงาน
เชียงใหม่
เงินเดือน
ประกันสุขภาพ
โบนัสตามความเหมาะสม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
line id
936658

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL.Co.th สาขาภูมิภาคพะเยา 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultance) 19 กรกฎาคม 2562
     2. ช่างสกรีน 19 กรกฎาคม 2562
     3. กราฟิคดีไซน์ 19 กรกฎาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 19 กรกฎาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ 19 กรกฎาคม 2562
     6. Massenger 19 กรกฎาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 19 กรกฎาคม 2562
     8. เลขานุการ 19 กรกฎาคม 2562
     9. ผู้จัดการเขต 19 กรกฎาคม 2562
     10. ผู้จัดการศูนย์ 19 กรกฎาคม 2562
     11. Cook/กุ๊ก 19 กรกฎาคม 2562
     12. ซุปเปอร์ไวเซอร์ร้านอาหาร / กัปตัน Supervisor / Captain 19 กรกฎาคม 2562
     13. พนักงานเสิร์ฟ 19 กรกฎาคม 2562