MTL.Co.th สาขาภูมิภาคพะเยา
ตำแหน่ง : เลขานุการ
04 เมษายน 2561
2 อัตรา
8000
เลขานุการ
เตรียมวาระการประชุม
ทีปรึกษาการสอนงานและทักษะ การปฏิบัติหน้าที่
1. เพศ ชาย หญิง
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. มี่วินัยในการปฏิบัติงาน
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
5. มีทักษะการใช้เครื่องมือ IT และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องใ้ช้สำนักงาน
เชียงใหม่
เงินเดือน
ประกันสุขภาพ
โบนัสตามความเหมาะสม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
line id
936658

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL.Co.th สาขาภูมิภาคพะเยา 13 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Consultance) 19 พฤษภาคม 2562
     2. ช่างสกรีน 19 พฤษภาคม 2562
     3. กราฟิคดีไซน์ 19 พฤษภาคม 2562
     4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต 19 พฤษภาคม 2562
     5. เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบ 19 พฤษภาคม 2562
     6. Massenger 19 พฤษภาคม 2562
     7. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 19 พฤษภาคม 2562
     8. เลขานุการ 19 พฤษภาคม 2562
     9. ผู้จัดการเขต 19 พฤษภาคม 2562
     10. ผู้จัดการศูนย์ 19 พฤษภาคม 2562
     11. Cook/กุ๊ก 19 พฤษภาคม 2562
     12. ซุปเปอร์ไวเซอร์ร้านอาหาร / กัปตัน Supervisor / Captain 19 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานเสิร์ฟ 19 พฤษภาคม 2562