QUALIMED Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : ตัวแทนขายต่างจังหวัดเขต W19
02 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
ดูในรายละเอียดเพิ่มเติม
เสนอขายยาแผนปัจจุบัน ยาสมุนไพรและอาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตจังหวัดยะลา
1. อายุ ๒๒-๓๕ ปีและจบการศึกษาปริญญาตรี
2. มียานพาหนะของตนเองสำหรับใช้ทำงานขาย
3. สามารถเข้าอบรมที่สำนักงานในกรุงเทพตามกำหนด
4. สามารถเดินทางทำงานตามลำพังในเขตที่รับผิดชอบได้
5. มีประสบการณ์เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
6. ผ่านการเกรณ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกรณ์ทหาร
ยะลา
รายได้ประจำ เดือนละ ๒๔๐๐๐-๓๒๐๐๐ บาท
รางวัลการขาย เดือนละ ๖๐๐๐-๑๖๐๐๐ บาท
และมีคอมมิสชั่นเก็บเงิน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

QUALIMED Co.,Ltd.

เลขที่ 66 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-690-2084-8 , แฟกซ์ : 02-690-2328
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ QUALIMED Co.,Ltd. 26 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนขายเขตกรุุุงเทพเขตB16 (เขตสะพานใหม่-สายไหม-วัชระพล) 22 พฤษภาคม 2562
     2. ตัวแทนภาคตะวันออกเขต Y12 22 พฤษภาคม 2562
     3. ตัวแทนขายต่างจังหวัดเขต W19 22 พฤษภาคม 2562
     4. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต Y10 22 พฤษภาคม 2562
     5. ตัวแทนขายกรุุุงเทพเขต B15 (เขตลาดกระบัง,อ.บางบ่อ,อ. บางปะกง 22 พฤษภาคม 2562
     6. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B05 (สมุุทรปราการ อำเภอเมือง บางพลี) 22 พฤษภาคม 2562
     7. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B10 (เขตคลองสาน-ธนบรี-บางบอน) 22 พฤษภาคม 2562
     8. ตัวแทนขายกรเทพเขต B08 (นนทบุรีและบางส่วนบางบัวทอง) 22 พฤษภาคม 2562
     9. ตัวแทนขายกกรุุุุุุุุงเทพเขต B07 (เขตสาทร ยานนาวา บางคอแหหลม) 22 พฤษภาคม 2562
     10. ตัววแทนขายกรุุงงเทพเขต B03 (เขตบากะปิ สะพานสูง มีนบุรี) 22 พฤษภาคม 2562
     11. ตัวแทนขายภาคเหนือเขต Y02 22 พฤษภาคม 2562
     12. ตัวแทนขายกรุุุงเทพเขต B06 (ดินแดง พญาไทย พระนคร บางพลัด ดุุุุุสิต) 22 พฤษภาคม 2562
     13. ตัวแทนขายภาคใต้เขต Y17 22 พฤษภาคม 2562
     14. ตัวแทนขายภาคใต้เขต Y16 22 พฤษภาคม 2562
     15. ตัวแทนขายภาคใต้เขต W19 22 พฤษภาคม 2562
     16. ตัวแทนขายภาคกลางเขต W14 22 พฤษภาคม 2562
     17. ตัวแทนขายภาคตะวันออกเขต U12 22 พฤษภาคม 2562
     18. ตัวแทนขายภาคตะวันออกเขต W11 22 พฤษภาคม 2562
     19. ตัวแทนขายภาดตะวันออกเขต U11 22 พฤษภาคม 2562
     20. ตัวแทนขายภาคเหนือเขต W03 22 พฤษภาคม 2562
     21. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต W10 22 พฤษภาคม 2562
     22. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต U08 22 พฤษภาคม 2562
     23. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต U10 22 พฤษภาคม 2562
     24. ตัวแทนขายภาคกลางเขต U13 22 พฤษภาคม 2562
     25. ตัวแทนขายภาคใต้เขต W16 22 พฤษภาคม 2562