QUALIMED Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : ตัวแทนขายกรุุุงเทพเขต B15 (เขตลาดกระบัง,อ.บางบ่อ,อ. บางปะกง
02 พฤษภาคม 2562
1 อัตรา
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เสนอขายยารักษาโรคแผนปัจจุบัน อาหารสำหรับผู้ป่วยและยาสมุนไพรให้แก่คลีนิคและร้านขายยาในเขตลาดกระบัง,อำเภอบางบ่อและอ.บางประกง
1. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีและจบการศึกษา ปริญญาตรี
2. มีประสพการณ์ด้านการขายสินค้าตามที่อยู่ของลูกค้า
3. มีรถยนตร์ของตนเองสำหรับใช้ทำงานในเขตที่ได้รับมอบหมาย
4. พร้อมเข้ารับการอบรมและทดสอบที่สำนักงานบริษัทในกรุงเทพ
5. สามารถขับรถตนเองทำงานตามลำพังในเขตที่รับผิดชอบได้
6. ผ่านการเกรณ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกรณ์ทหาร
ลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
ค่าใช้จ่ายเดินทางวันละ ๙๐๐ บาทเดือนละ ๒๒ วัน รวม ๑๙,๘๐๐ บาท
ค่าน้ำมันตามจริง ไม่เกิน ๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน
เบี้ยขยัน ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน
รางวัลการขาย ๔,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาทต่อเดือน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

QUALIMED Co.,Ltd.

เลขที่ 66 ซอยไพศาล ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-690-2084-8 , แฟกซ์ : 02-690-2328
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ QUALIMED Co.,Ltd. 26 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนขายเขตกรุุุงเทพเขตB16 (เขตสะพานใหม่-สายไหม-วัชระพล) 26 พฤษภาคม 2562
     2. ตัวแทนภาคตะวันออกเขต Y12 26 พฤษภาคม 2562
     3. ตัวแทนขายต่างจังหวัดเขต W19 26 พฤษภาคม 2562
     4. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต Y10 26 พฤษภาคม 2562
     5. ตัวแทนขายกรุุุงเทพเขต B15 (เขตลาดกระบัง,อ.บางบ่อ,อ. บางปะกง 26 พฤษภาคม 2562
     6. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B05 (สมุุทรปราการ อำเภอเมือง บางพลี) 26 พฤษภาคม 2562
     7. ตัวแทนขายกรุงเทพเขต B10 (เขตคลองสาน-ธนบรี-บางบอน) 26 พฤษภาคม 2562
     8. ตัวแทนขายกรเทพเขต B08 (นนทบุรีและบางส่วนบางบัวทอง) 26 พฤษภาคม 2562
     9. ตัวแทนขายกกรุุุุุุุุงเทพเขต B07 (เขตสาทร ยานนาวา บางคอแหหลม) 26 พฤษภาคม 2562
     10. ตัววแทนขายกรุุงงเทพเขต B03 (เขตบากะปิ สะพานสูง มีนบุรี) 26 พฤษภาคม 2562
     11. ตัวแทนขายภาคเหนือเขต Y02 26 พฤษภาคม 2562
     12. ตัวแทนขายกรุุุงเทพเขต B06 (ดินแดง พญาไทย พระนคร บางพลัด ดุุุุุสิต) 26 พฤษภาคม 2562
     13. ตัวแทนขายภาคใต้เขต Y17 26 พฤษภาคม 2562
     14. ตัวแทนขายภาคใต้เขต Y16 26 พฤษภาคม 2562
     15. ตัวแทนขายภาคใต้เขต W19 26 พฤษภาคม 2562
     16. ตัวแทนขายภาคกลางเขต W14 26 พฤษภาคม 2562
     17. ตัวแทนขายภาคตะวันออกเขต U12 26 พฤษภาคม 2562
     18. ตัวแทนขายภาคตะวันออกเขต W11 26 พฤษภาคม 2562
     19. ตัวแทนขายภาดตะวันออกเขต U11 26 พฤษภาคม 2562
     20. ตัวแทนขายภาคเหนือเขต W03 26 พฤษภาคม 2562
     21. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต W10 26 พฤษภาคม 2562
     22. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต U08 26 พฤษภาคม 2562
     23. ตัวแทนขายภาคอีสานเขต U10 26 พฤษภาคม 2562
     24. ตัวแทนขายภาคกลางเขต U13 26 พฤษภาคม 2562
     25. ตัวแทนขายภาคใต้เขต W16 26 พฤษภาคม 2562