บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
17 เมษายน 2563
1 อัตรา
ตามโครงสร้างของบริษัท
1.บันทึกบัญชีขาย ชำระหนี้ ทำรายการยอดขาย ตรวจเช็คและเก็บเอกสาร

2.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

3.ปิดบัญชีขายและบัญชีลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน ทำรายงาน เกี่ยวกับยอดขาย และทำข้อมูลทุกสิ้นเดือน
1. เพศหญิง
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. ละเอียด รอบคอบ
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 0-5 ปี
ระยอง
1.ค่าอาหาร
2.ค่าเดินทาง
3.ค่าเช่าบ้าน
4.ค่าเบี้ยขยัน
5.ประกันสังคม
6.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.ประกันชีวิต
8.ชุดพนักงาน
9.หอพักพนักงาน ( 600 บาท/เดือน )
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ล่ามภาษาจีน (ด่วน!!!!!) 06 สิงหาคม 2563
     2. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 06 สิงหาคม 2563
     3. เจ้าหน้าที่การตลาด (ภาษาจีน) 06 สิงหาคม 2563
     4. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ภาษาจีน) 06 สิงหาคม 2563