Hotel Manhattan Co., Ltd.
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน ( ช่าง )
29 เมษายน 2562
3 อัตรา
8,000
นักศึกษาทุกระดับการศึกษา
ฝึกงานช่างบำรุงทุกสาขา...ช่างไฟฟ้า ช่างไม้ ช่างปะปา ฯ
1. นักศึกษาที่ต้องการฝึกอาชีพ
2. ระยะเวลาการฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป
คลองเตย , วัฒนา
กรุงเทพมหานคร
เบี้ยเลี้ยงวันละ 200 บาท
อาหารตามเวลาการทำงาน
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

Hotel Manhattan Co., Ltd.

ที่อยู่ 13 สุขุมวิท ซอย15 (ร่วมใจ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02 2550166 , แฟกซ์ : 02 6511433
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ Hotel Manhattan Co., Ltd. 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 22 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานบัญชี 22 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานเสิร์ฟ (สมัครงานโทร 02-255-0166 ) 22 พฤษภาคม 2562
     4. Fitness Officer 22 พฤษภาคม 2562
     5. Room Maid/ Room Boy 22 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานทำความสะอาดทั่วไป 22 พฤษภาคม 2562
     7. นักศึกษาฝึกงาน ( ช่าง ) 22 พฤษภาคม 2562
     8. นักศึกษาฝึกงานระบบทวิภาคี 22 พฤษภาคม 2562
     9. HR Officer 22 พฤษภาคม 2562
     10. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป ช่างไม้ ช่างสี ช่างประปา 22 พฤษภาคม 2562