สำนักงาน ทักษิณการบัญชีและธุรกิจ
ตำแหน่ง : สมุห์บัญชี (Accountant)
15 เมษายน 2563
2 อัตรา
17000+
งานตรวจสอบ เช็คข้อมูล ปรับปรุงรายการ ปิดงบการเงิน
มีความรู้เรื่องภาษีอากร ประกันสังคม
1. ปริญญาตรี ขึ้นไป
2. ประสบการณ์การทำบัญชีไม่ตำ่กว่า 5 ปีขึ้นไป
3. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
4. สามารถทำงานได้นอกเหนือจากเวลาปกติ
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. ใช้เทคโนโลยีได้พอสมควร
7. ผ่านงาน บจ รับทำบัญชี***จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. ขับรถยนต์ได้
กระบี่
สอบถามในภายหลัง
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com

-
โทรศัพท์ :
|
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ สำนักงาน ทักษิณการบัญชีและธุรกิจ 4 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เลขานุการ (Secretary) 25 มกราคม 2564
     2. สมุห์บัญชี (Accountant) 25 มกราคม 2564
     3. พนักงานบัญชี (Accounting) 25 มกราคม 2564
     4. ธุรการ (Admin) 25 มกราคม 2564