บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
11 กรกฎาคม 2561
2 อัตรา
15,000up
ดูแลลูกค้า เกี่ยวกับการ คำนวนแบบ และติดตั้งโคมไฟ หน้างาน
1. ช,ญ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
2. สามารถออกนอก-ดูหน้างานติดตั้ง และขับรถยนต์ได้
3. มีความอดทนขั้นพื้นฐาน ที่มนุษย์จะพึงอดทนซื่งกันและกันได้
4. มีความรู้เรื่องโปรแกรมคำนวนแบบแสงสว่าง
5. มีมนุษย์สัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี
นนทบุรี
สวัสดิการประกันสังคม และอื่นๆ พิเศษ แล้วแต่ผลงานของแต่ละบุคคล
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด

อาคาร 38 เลขที่ 6/2 หมู่ 5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-5842557, 093-9787640 , แฟกซ์ : 02-5833937
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ บริษัท ไทย คาเมล ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ช่างไฟฟ้าอิเลคทรอนิค 22 กรกฎาคม 2562
     2. ฝ่ายบุคคล 22 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานขาย 22 กรกฎาคม 2562
     4. เลขานุการ 22 กรกฎาคม 2562
     5. ผู้ช่วยผู้จัดการ 22 กรกฎาคม 2562
     6. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตลาด 22 กรกฎาคม 2562
     7. วิศวกรไฟฟ้า 22 กรกฎาคม 2562
     8. ธุรการ-บัญชี 22 กรกฎาคม 2562
     9. พนักงานขับรถส่งสินค้า 22 กรกฎาคม 2562
     10. หัวหน้าควบคุมฝ่ายผลิต 22 กรกฎาคม 2562
     11. พนักงานขาย 22 กรกฎาคม 2562
     12. ธุรการ-สโตร์ 22 กรกฎาคม 2562
     13. พนักงานส่งเอกสาร 22 กรกฎาคม 2562
     14. ฝ่ายผลิต ,แม่บ้าน 22 กรกฎาคม 2562
     15. ผู้แทนขายประจำภูมิภาค 22 กรกฎาคม 2562
     16. พนักงานขับรถผู้บริหาร 22 กรกฎาคม 2562
     17. ธุรการ-คอมพิวเตอร์ 22 กรกฎาคม 2562
     18. ประสานงานฝ่ายขาย 22 กรกฎาคม 2562