The Volcano (เดอะ โวลคาโน่) เชียงใหม่
ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้านฝึกหัด / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้านขนม THE VOLCANO
23 กุมภาพันธ์ 2562
4 อัตรา
12,000 - 18,000
- จัดตารางงานรายสัปดาห์
- ควบคุมดูแลการทำขนม เครื่องดื่ม ให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด
- ควลคุมดูแลมาตราฐานการบริการโดยเน้นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
- กระตุ้นยอดขาย
- ควบคุม / ลดค่าใช้จ่ายภายในร้าน
- กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน มีความเป็นผู้นำสูง
- รายงานผลการปฏิบัติต่อผูู้บริหาร
- ประสานงานกับครัวกลาง วางแผนสั่งของ
1. มีประสบการณ์ทำงานร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ / กาแฟ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีทักษะในการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำสูง
3. บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม ทํางานกระฉับกระเฉง มีมนุษยสัมพันธ์
4. มีความรับผิดชอบสูง มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีระเบียบวินัย
5. พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
6. กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม
7. มีความเป็นผู้ใหญ่ รู้จักการเสียสละ
เชียงใหม่
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดประจำปี
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันชีวิต
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
@thevolcano
@thevolcano
- กรอกใบสมัครงานได้ที่ร้าน THE VOLCANO ทุกสาขา

The Volcano (เดอะ โวลคาโน่) เชียงใหม่

ถนนสุเทพ หลัง มช. (ติดกับร้าน Sofuto)
โทรศัพท์ : 062-1722270
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ The Volcano (เดอะ โวลคาโน่) เชียงใหม่ 14 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานบัญชีต้นทุน THE VOLCANO : Head Office หลัง มช 20 เมษายน 2562
     2. พนักงานประจำร้านขนม THE VOLCANO สาขานิมมาน ซอย1 (สื่อสารภาษาจีนได้) 20 เมษายน 2562
     3. ผู้จัดการร้านขนม THE VOLCANO สาขาหลังมช 20 เมษายน 2562
     4. พนักงานสื่อสารการตลาด (THE VOLCANO) 20 เมษายน 2562
     5. ธุรการบัญชี-จัดซื้อ (ประจำสำนักงานครัวกลาง THE VOLCANO หน้าวัดอุโมงค์) 20 เมษายน 2562
     6. Personal Assistant to CEO 20 เมษายน 2562
     7. พนักงานประจำร้านขนม THE VOLCANO สาขาเซนทรัล แอร์พอร์ต (สี่แยกสนามบิน) 20 เมษายน 2562
     8. หัวหน้าครัวเบเกอรี่ / หัวหน้าแผนกผลิตขนม - เครื่องดื่ม 20 เมษายน 2562
     9. พนักงานบัญชี THE VOLCANO : Head Office หลัง มช 20 เมษายน 2562
     10. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำร้านขนม SOFUTO CREAM หลัง มช 20 เมษายน 2562
     11. ผู้จัดการร้านฝึกหัด / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด ประจำร้านขนม THE VOLCANO 20 เมษายน 2562
     12. พนักงานประจำร้านขนม (สาขาหลัง มช.) 20 เมษายน 2562
     13. พนักงานประจำร้านขนม (สาขา Central Festival ชั้น 2) 20 เมษายน 2562
     14. พนักงานทำเบเกอรี่ (ประจำครัวกลาง THE VOLCANO หลัง มช.) 20 เมษายน 2562