EXCEL FRUITS CO.,LTD.
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
25 มิถุนายน 2562
1 อัตรา
N/A
1. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพ และ วางแผนดำเนินงานในหน่วยงานของบริษัทฯ
2. กำหนดทบทวน Spec. ของสินค้า และ วัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ
3. รองรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพขององค์กร และ จัดทำเอกสารระบบควบคุมคุณภาพให้อัพเดทอยู่เสมอ
4. จัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพสำหรับบุคลากรภายในองค์กร
5. ขับเคลื่อนระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
6. ดูแลระบบ GMP/HACCP/GLOBALGAP ตรวจสอบวัตถุดิบ และ กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์เกิดความผิดพลาด และไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสียหายมากเกินความจำเป็น ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย และกระบวนการแก้ไขป้องกัน
7. และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. เพศชาย/หญิง
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหารหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความตั้งใจ ใส่ใจรายละเอียด รอบคอบ ติดตามงานได้ดี และ มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP, GLOBALGAP เบื้องต้น
5. มีประสบการณ์ในตรวจประเมินคุณภาพสินค้าประเภทผักสด และ ผลไม้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้
นครปฐม
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
sun_vi
sun_vi
ไม่ระบุ

EXCEL FRUITS CO.,LTD.

เลขที่ 78/5 หมู่ที่ 4 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทรศัพท์ : 081-773-5785 , แฟกซ์ : 02-482-1655
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ EXCEL FRUITS CO.,LTD. 3 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี 25 มิถุนายน 2562
     2. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 25 มิถุนายน 2562
     3. พนักงานฝ่ายบุคคล 25 มิถุนายน 2562