CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี
ตำแหน่ง : Marketing Promotion Specialist
22 พฤษภาคม 2561
1 อัตรา
50,000 +
วางแผนงานการตลาด ดูแล ส่งเสริมการขายสินค้า ที่รับมอบหมาย
บริหาร เทรนนิ่ง รายละเอียด จุดขาย ให้ พนักงาน
ผลักดันการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

1. เภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบประกอบโรคศิลปะ
2. รักความก้าวหน้า อดทน รักงานบริหาร งานบริการ งานบุคคล
3. มีความสามารถ การถ่ายทอดความรู้
4. ประสบการณ์งาน ขาย หรือส่งเสริมงานขาย
5. บุคลิกดี มีความเชื่อมั่นตังเอง รักองค์กร
เชียงใหม่
คอมมิสชั่น อินเซ็นทีฟ ประกันสังคม
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0871853535

CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี

332/13-14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-266278-9
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย อุปกรณ์การแพทย์ 22 พฤษภาคม 2562
     2. Marketing Pharmacist 22 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. อุดรธานี ) 22 พฤษภาคม 2562
     4. Marketing Promotion Specialist 22 พฤษภาคม 2562
     5. Online Marketing Manager 22 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานบัญชี 22 พฤษภาคม 2562
     7. เภส้ชกรประจำร้าน ( เชียงของ จ .เชียงราย ) 22 พฤษภาคม 2562
     8. เภสัชกรประจำ (จ. เชียงใหม่ ) 22 พฤษภาคม 2562
     9. เภสัชกร ประจำท็อปส์ อุดรธานี (fulltime) 22 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. เชียงใหม่ ) 22 พฤษภาคม 2562