CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี
ตำแหน่ง : Online Marketing Manager
22 พฤษภาคม 2561
1 อัตรา
20,000++
บริหารงานการตลาดออนไลน์ ออกแบบ จัดการโฆษณา งานขาย
บริหาร จัดการใช้สื่อต่างๆ สำหรับองค์กร
1. ความรู้ด้าน web design
2. เขียนโปรแกรม จัดการ websites , database ได้
3. ประสบการณ์ การตลาดออนไลน์ ถ้ามี
4. มีความคิดสร้างสรรค์ อดทน รักงานขาย
เชียงใหม่
ทำงานในพื้นที่ อำเภอ เมือง เชียงใหม่ /
ประกันสังคม สัมนาวิชาการ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0924237234
ไม่ระบุ

CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี

332/13-14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-266278-9
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย อุปกรณ์การแพทย์ 18 กรกฎาคม 2562
     2. Marketing Pharmacist 18 กรกฎาคม 2562
     3. ผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. อุดรธานี ) 18 กรกฎาคม 2562
     4. Marketing Promotion Specialist 18 กรกฎาคม 2562
     5. Online Marketing Manager 18 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานบัญชี 18 กรกฎาคม 2562
     7. เภส้ชกรประจำร้าน ( เชียงของ จ .เชียงราย ) 18 กรกฎาคม 2562
     8. เภสัชกรประจำ (จ. เชียงใหม่ ) 18 กรกฎาคม 2562
     9. เภสัชกร ประจำท็อปส์ อุดรธานี (fulltime) 18 กรกฎาคม 2562
     10. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. เชียงใหม่ ) 18 กรกฎาคม 2562