CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี
ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี
22 พฤษภาคม 2561
1 อัตรา
13,000 +
ทำบัญชีเพื่อบันทึกรายรับและรายจ่าย
1. จบ ปวช ปวส ป ตรี สาขาบัญชี
2. บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี
3. ความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Account , Excel และเกี่ยวข้อง
4. ประสบการณ์ ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
เชียงใหม่
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี

332/13-14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-266278-9
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย อุปกรณ์การแพทย์ 23 พฤษภาคม 2562
     2. Marketing Pharmacist 23 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. อุดรธานี ) 23 พฤษภาคม 2562
     4. Marketing Promotion Specialist 23 พฤษภาคม 2562
     5. Online Marketing Manager 23 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานบัญชี 23 พฤษภาคม 2562
     7. เภส้ชกรประจำร้าน ( เชียงของ จ .เชียงราย ) 23 พฤษภาคม 2562
     8. เภสัชกรประจำ (จ. เชียงใหม่ ) 23 พฤษภาคม 2562
     9. เภสัชกร ประจำท็อปส์ อุดรธานี (fulltime) 23 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. เชียงใหม่ ) 23 พฤษภาคม 2562