CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี
ตำแหน่ง : เภส้ชกรประจำร้าน ( เชียงของ จ .เชียงราย )
22 พฤษภาคม 2561
1 อัตรา
33,000++
เภสัชกร. ประจำร้านที่สาขา เชียงของ จังหวัดเชียงราย
1. จบการศึกษา เภสัชศาสตร์
2. มีใบประกอบโรคศิลปะ
3. ภูมิลำเนาจังหว้ดเชียงราย
เชียงราย
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี

332/13-14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-266278-9
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย อุปกรณ์การแพทย์ 23 กรกฎาคม 2562
     2. Marketing Pharmacist 23 กรกฎาคม 2562
     3. ผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. อุดรธานี ) 23 กรกฎาคม 2562
     4. Marketing Promotion Specialist 23 กรกฎาคม 2562
     5. Online Marketing Manager 23 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานบัญชี 23 กรกฎาคม 2562
     7. เภส้ชกรประจำร้าน ( เชียงของ จ .เชียงราย ) 23 กรกฎาคม 2562
     8. เภสัชกรประจำ (จ. เชียงใหม่ ) 23 กรกฎาคม 2562
     9. เภสัชกร ประจำท็อปส์ อุดรธานี (fulltime) 23 กรกฎาคม 2562
     10. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. เชียงใหม่ ) 23 กรกฎาคม 2562