CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี
ตำแหน่ง : เภสัชกรประจำ (จ. เชียงใหม่ )
22 พฤษภาคม 2561
2 อัตรา
ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท
ให้ความรู้ แนะนำ เวชภัณฑ์ เวชสำอาง ประจำในร้านยา
1. จบการศึกษา เภสัชศาสตร์บัณฑิต
2. สอบได้ใบประกอบโรคศิลปะ
3. มีภูมิลำเนา จังหวัดเชียงใหม่
4. บุคลิก สุภาพ เรียบร้อย น่าเชื่อถือ
5. มีทัศนคติที่ดีต่องาน วิชาชีพ เพื่อนร่วมงาน
เชียงใหม่
ประกันสังคม ฝึกงาน ทัศนศึกษา
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
0871853535

CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี

332/13-14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-266278-9
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย อุปกรณ์การแพทย์ 21 พฤษภาคม 2562
     2. Marketing Pharmacist 21 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. อุดรธานี ) 21 พฤษภาคม 2562
     4. Marketing Promotion Specialist 21 พฤษภาคม 2562
     5. Online Marketing Manager 21 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานบัญชี 21 พฤษภาคม 2562
     7. เภส้ชกรประจำร้าน ( เชียงของ จ .เชียงราย ) 21 พฤษภาคม 2562
     8. เภสัชกรประจำ (จ. เชียงใหม่ ) 21 พฤษภาคม 2562
     9. เภสัชกร ประจำท็อปส์ อุดรธานี (fulltime) 21 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. เชียงใหม่ ) 21 พฤษภาคม 2562