CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี
ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. เชียงใหม่ )
22 พฤษภาคม 2561
5 อัตรา
15,000
พนักงานแนะนำ ให้ความรู้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เวชสำอางค์
1. ภูมิลำเนาเชียงใหม่
2. ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง
3. ทัศนคติที่ดีต่องาน
4. บุคลิกสุภาพ กระตือรือร้น
5. รักงานขาย
เชียงใหม่
ประกีนสังคม ฝึกงาน ทัศนศึกษา
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี

332/13-14 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 053-266278-9
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ CITRUS PHARMACY ซีตรัสฟาร์มาซี 10 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานขาย อุปกรณ์การแพทย์ 26 พฤษภาคม 2562
     2. Marketing Pharmacist 26 พฤษภาคม 2562
     3. ผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. อุดรธานี ) 26 พฤษภาคม 2562
     4. Marketing Promotion Specialist 26 พฤษภาคม 2562
     5. Online Marketing Manager 26 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานบัญชี 26 พฤษภาคม 2562
     7. เภส้ชกรประจำร้าน ( เชียงของ จ .เชียงราย ) 26 พฤษภาคม 2562
     8. เภสัชกรประจำ (จ. เชียงใหม่ ) 26 พฤษภาคม 2562
     9. เภสัชกร ประจำท็อปส์ อุดรธานี (fulltime) 26 พฤษภาคม 2562
     10. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร ( จ. เชียงใหม่ ) 26 พฤษภาคม 2562