MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ
18 กรกฎาคม 2562
3 อัตรา
10,000
1.สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำบูธ
2.สามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ
1. วุติ ปวส.ขึ้นไป
2. อายุ 23 ปี ขึ้นไปหรือมีประสบการณ์การทำงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพูดคุย
4. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
ไม่ระบุ
รายได้เริ่มต้น 10,000 บาท
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่)

เลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 086-191-1196,095-450-3397 , แฟกซ์ : -
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ MTL. สำนักงานใหญ่ภูมิภาคเชียงใหม่ (ตึกใหม่) 11 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. ตัวแทนประกันชีวิตและตัวแทนวินาศภัย 19 กรกฎาคม 2562
     2. นักวางแผนการเงินAFPT/CFP 19 กรกฎาคม 2562
     3. ที่ปรึกษาการเงิน MAGENTA CM รุ่น3 19 กรกฎาคม 2562
     4. ประชาสัมพันธ์ประจำบูธ 19 กรกฎาคม 2562
     5. Sale Manager 19 กรกฎาคม 2562
     6. เลขานุการ 19 กรกฎาคม 2562
     7. ธุรการ ประชาสัมพันธ์ 19 กรกฎาคม 2562
     8. ที่ปรึกษาการเงิน IC licence 19 กรกฎาคม 2562
     9. ผู้จัดการขายมาตรฐาน(โครงการพิเศษ) 19 กรกฎาคม 2562
     10. เจ้าหน้าที่การตลาด 19 กรกฎาคม 2562
     11. นักวางแผนการประกันชีวิตMTLP/เดี่ยว-กลุ่มและการประกันภัยfulltime-parttime 19 กรกฎาคม 2562