The Zhake Com Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : copy writer
20 มิถุนายน 2561
1 อัตรา
ตามโครงสร้างบริษัท
ไม่ระบุ
1. มีประสบการณ์ทำงานด้านนี้มาแล้ว
2. สามารถคิดหนังโฆษณาได้
3. มีความชำนาญในการเขียน copy จริงๆ
4. สามารถทำงานได้จริง และมีคความตั้งใจในการทำงาน
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
6. มองโลกในแง่ดี สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้น
7. ความรับผิดชอบสูง
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ไม่ระบุ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

The Zhake Com Co.,Ltd.

198/12 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 Email : job@zhake.com
โทรศัพท์ : 02-6197183 , แฟกซ์ : 02-6196275
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ The Zhake Com Co.,Ltd. 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน 18 กรกฎาคม 2562
     2. นักศึกษาฝึกงาน 18 กรกฎาคม 2562
     3. Editor 18 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานขับรถ 18 กรกฎาคม 2562
     5. copy writer 18 กรกฎาคม 2562
     6. บัญชี / Administrator รับสมัครด่วน 18 กรกฎาคม 2562
     7. Creative & Graphic 18 กรกฎาคม 2562