The Zhake Com Co.,Ltd.
ตำแหน่ง : บัญชี / Administrator รับสมัครด่วน
20 มิถุนายน 2561
1 อัตรา
13000-18000
- จัดทำบัญชี และเอกสารของบริษัท
- ดูแลเรื่อง การออก Invoice , ใบเสร็จรับเงิน
- การรับเช็ค จ่ายเช็ค ของลูกค้าและ supplier
- ทำหน้าที่ดูแล ค่าใช้จ่าย ทั่วไปของบริษัท
1. ซื่อสัตย์
2. มีความรับผิดชอบสูง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พูดจาไพเราะ
4. มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
5. มีความรู้พื้นฐานทางบัญชีและการเงิน
6. พร้อมและอยากทำงานจริงๆ
7. บุคลิกดี
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายมาให้ด้วยค่ะ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

The Zhake Com Co.,Ltd.

198/12 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 Email : job@zhake.com
โทรศัพท์ : 02-6197183 , แฟกซ์ : 02-6196275
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ The Zhake Com Co.,Ltd. 7 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. นักศึกษาฝึกงาน 19 กรกฎาคม 2562
     2. นักศึกษาฝึกงาน 19 กรกฎาคม 2562
     3. Editor 19 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานขับรถ 19 กรกฎาคม 2562
     5. copy writer 19 กรกฎาคม 2562
     6. บัญชี / Administrator รับสมัครด่วน 19 กรกฎาคม 2562
     7. Creative & Graphic 19 กรกฎาคม 2562