หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
03 มกราคม 2561
1 อัตรา
ตามตกลง
ออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ประสานงานด้านการส่งเสริมการตลาด
1. เพศชาย หรือ หญิง
2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิ ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ
5. มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้
6. มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
7. มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องการ การสนับสนุนแผนการตลาด
8. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Photoshop และ lllustrator ได้เป็นอย่างดี
9. มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
1.ปรับเงินประจำปี
2.โบนัสประจำปี
3.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4.กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อพนักงาน
5.ชุดฟอร์ม
7.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ)

เลขที่ 208 หมู่ 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-208530 , แฟกซ์ : 045-208597
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต) 19 กรกฎาคม 2562
     2. พนักงานจัดซื้อ 19 กรกฎาคม 2562
     3. พนักงานการตลาด 19 กรกฎาคม 2562
     4. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 19 กรกฎาคม 2562
     5. พนักงานจัดส่ง 19 กรกฎาคม 2562
     6. พนักงานขับรถ เทเลอร์ 19 กรกฎาคม 2562
     7. พนักงานขาย 19 กรกฎาคม 2562
     8. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 19 กรกฎาคม 2562
     9. PC 19 กรกฎาคม 2562
     10. หัวหน้าฝ่ายบุคคล 19 กรกฎาคม 2562
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 19 กรกฎาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด 19 กรกฎาคม 2562
     13. เจ้าหน้านที่บุคคล 19 กรกฎาคม 2562
     14. พนักงานขับรถ 19 กรกฎาคม 2562
     15. จป.วิชาชีพ 19 กรกฎาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่ IT 19 กรกฎาคม 2562
     17. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 19 กรกฎาคม 2562
     18. หัวหน้าแผนกโฮมมาร์ท 19 กรกฎาคม 2562