หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้านที่บุคคล
03 มกราคม 2561
1 อัตรา
ตามตกลง
ดูแลงานด้านธุรการบุคคล
1. เพศชาย
2. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ เสียสละ
5. มีความซื้อสัตย์ สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้
6. มีความรู้ด้านกฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล
7. มีไหวพริบแก้ปัญหาฉะเพราะหน้าได้อย่างทันท่วงที
8. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
9. มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
1.ปรับเงินประจำปี
2.โบนัสประจำปี
3.ชุดฟอร์ม
4.กองทุนประกันสังคม
5.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6.กองทุนเงินออมเพื่อพนักงาน
7.กองทุนเงินก็ูยืมเพื่อพนักงาน
8.เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ)

เลขที่ 208 หมู่ 9 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-208530 , แฟกซ์ : 045-208597
เว็บไซต์ | แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ หจก.สินค้าซิเมนต์ไทย(เมืองวัสดุ) 18 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต) 23 พฤษภาคม 2562
     2. พนักงานจัดซื้อ 23 พฤษภาคม 2562
     3. พนักงานการตลาด 23 พฤษภาคม 2562
     4. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 23 พฤษภาคม 2562
     5. พนักงานจัดส่ง 23 พฤษภาคม 2562
     6. พนักงานขับรถ เทเลอร์ 23 พฤษภาคม 2562
     7. พนักงานขาย 23 พฤษภาคม 2562
     8. พนักงานทั่วไป (คลังสินค้า) 23 พฤษภาคม 2562
     9. PC 23 พฤษภาคม 2562
     10. หัวหน้าฝ่ายบุคคล 23 พฤษภาคม 2562
     11. เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน 23 พฤษภาคม 2562
     12. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด 23 พฤษภาคม 2562
     13. เจ้าหน้านที่บุคคล 23 พฤษภาคม 2562
     14. พนักงานขับรถ 23 พฤษภาคม 2562
     15. จป.วิชาชีพ 23 พฤษภาคม 2562
     16. เจ้าหน้าที่ IT 23 พฤษภาคม 2562
     17. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 23 พฤษภาคม 2562
     18. หัวหน้าแผนกโฮมมาร์ท 23 พฤษภาคม 2562