กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาอินโดจีน)
25 ธันวาคม 2560
1 อัตรา
9150 - 12,000
- ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
- เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดรวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่งขัน
- อาจมีส่วนร่วมในการร่างแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดของบริษัท
- ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การคิด หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขององค์กร
6. มีความเข้าใจในเรื่องของวิจัยทางการตลาด
7. ชอบทำงานท้าท้าย
8. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พิษณุโลก
ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- OT./ ค่าคอมมิชชั่น
ปฏิบัติงาน: สาขาอินโดจีน (แยกซีพี)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
hrhat
hrhat
ไม่ระบุ

กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง

19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 08-1280-1962,(055)-611-130 , แฟกซ์ : 055-612-362
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 24 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (พิษณุโลก) 22 พฤษภาคม 2562
     2. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก 22 พฤษภาคม 2562
     3. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาอุตรดิตถ์) 22 พฤษภาคม 2562
     4. ที่ปรึกษาการขาย รถเล็ก (สาขาสุโขทัย) 22 พฤษภาคม 2562
     5. ช่างติดฟิลม์และประดับยนต์ (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 22 พฤษภาคม 2562
     6. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 22 พฤษภาคม 2562
     7. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาสุโขทัย) 22 พฤษภาคม 2562
     8. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 22 พฤษภาคม 2562
     9. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 22 พฤษภาคม 2562
     10. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 22 พฤษภาคม 2562
     11. หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 22 พฤษภาคม 2562
     12. SA พนักงานรับรถ 22 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานขับรถผู้บริหาร 22 พฤษภาคม 2562
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 22 พฤษภาคม 2562
     15. ที่ปรึกษาการขาย (รถบรรทุกขนาดใหญ่) 22 พฤษภาคม 2562
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 22 พฤษภาคม 2562
     17. พนักงานบัญชี (สาขาสุโขทัย) 22 พฤษภาคม 2562
     18. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 22 พฤษภาคม 2562
     19. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิษณุโลก) 22 พฤษภาคม 2562
     20. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาอินโดจีน) 22 พฤษภาคม 2562
     21. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 22 พฤษภาคม 2562
     22. เจ้าหน้าที่การตลาด (อินโดจีน) 22 พฤษภาคม 2562
     23. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 22 พฤษภาคม 2562
     24. ผู้ช่วยบัญชี 22 พฤษภาคม 2562