กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (อินโดจีน)
03 กันยายน 2561
1 อัตรา
9150-12000
1. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย
2. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดรวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคู่แข่งขัน
3. อาจมีส่วนร่วมในการร่างแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดของบริษัท
4. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
1. เพศชายและหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 30 ปี
2. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขา การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
4. ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การคิด หรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขององค์กร
6. มีความเข้าใจในเรื่องของวิจัยทางการตลาด
7. ชอบทำงานท้าท้าย
8. ขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
พิษณุโลก
ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
- เบี้ยขยัน
- ประกันสังคม
- OT./ ค่าคอมมิชชั่น
ปฏิบัติงาน: สาขาพิษณุโลก (สำนักงานใหญ่)
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
hrhat
hrhat
ไม่ระบุ

กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง

19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 08-1280-1962,(055)-611-130 , แฟกซ์ : 055-612-362
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 24 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (พิษณุโลก) 18 กรกฎาคม 2562
     2. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก 18 กรกฎาคม 2562
     3. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาอุตรดิตถ์) 18 กรกฎาคม 2562
     4. ที่ปรึกษาการขาย รถเล็ก (สาขาสุโขทัย) 18 กรกฎาคม 2562
     5. ช่างติดฟิลม์และประดับยนต์ (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 18 กรกฎาคม 2562
     6. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 18 กรกฎาคม 2562
     7. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาสุโขทัย) 18 กรกฎาคม 2562
     8. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 18 กรกฎาคม 2562
     9. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 18 กรกฎาคม 2562
     10. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 18 กรกฎาคม 2562
     11. หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 18 กรกฎาคม 2562
     12. SA พนักงานรับรถ 18 กรกฎาคม 2562
     13. พนักงานขับรถผู้บริหาร 18 กรกฎาคม 2562
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 18 กรกฎาคม 2562
     15. ที่ปรึกษาการขาย (รถบรรทุกขนาดใหญ่) 18 กรกฎาคม 2562
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 18 กรกฎาคม 2562
     17. พนักงานบัญชี (สาขาสุโขทัย) 18 กรกฎาคม 2562
     18. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 18 กรกฎาคม 2562
     19. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิษณุโลก) 18 กรกฎาคม 2562
     20. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาอินโดจีน) 18 กรกฎาคม 2562
     21. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 18 กรกฎาคม 2562
     22. เจ้าหน้าที่การตลาด (อินโดจีน) 18 กรกฎาคม 2562
     23. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 18 กรกฎาคม 2562
     24. ผู้ช่วยบัญชี 18 กรกฎาคม 2562