กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบัญชี
03 กันยายน 2561
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
จัดการเกี่ยวกับการลงรายการบัญชี และงานด้านบัญชี
1. มีความรู้และทักษะงานด้านการลงรายการบัญชี ความรู้ด้านบัญชี ในระดับดี
2. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel, Internet Research, & E-mail)
3. มีความสนใจในด้านตรวจสอบบัญชี
4. มีความรับผิดชอบงาน ประสานงาน
5. มีทัศนะคติและมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
6. มีทักษะในการบริหารเวลาอย่างดี
7. มีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น อดทน มีความมุ่นหมั่นในการทำงาน
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน
971/44-45 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง

19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 08-1280-1962,(055)-611-130 , แฟกซ์ : 055-612-362
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 24 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (พิษณุโลก) 23 กรกฎาคม 2562
     2. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก 23 กรกฎาคม 2562
     3. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาอุตรดิตถ์) 23 กรกฎาคม 2562
     4. ที่ปรึกษาการขาย รถเล็ก (สาขาสุโขทัย) 23 กรกฎาคม 2562
     5. ช่างติดฟิลม์และประดับยนต์ (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 23 กรกฎาคม 2562
     6. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 23 กรกฎาคม 2562
     7. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาสุโขทัย) 23 กรกฎาคม 2562
     8. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 23 กรกฎาคม 2562
     9. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 23 กรกฎาคม 2562
     10. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 23 กรกฎาคม 2562
     11. หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 23 กรกฎาคม 2562
     12. SA พนักงานรับรถ 23 กรกฎาคม 2562
     13. พนักงานขับรถผู้บริหาร 23 กรกฎาคม 2562
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 23 กรกฎาคม 2562
     15. ที่ปรึกษาการขาย (รถบรรทุกขนาดใหญ่) 23 กรกฎาคม 2562
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 23 กรกฎาคม 2562
     17. พนักงานบัญชี (สาขาสุโขทัย) 23 กรกฎาคม 2562
     18. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 23 กรกฎาคม 2562
     19. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิษณุโลก) 23 กรกฎาคม 2562
     20. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาอินโดจีน) 23 กรกฎาคม 2562
     21. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 23 กรกฎาคม 2562
     22. เจ้าหน้าที่การตลาด (อินโดจีน) 23 กรกฎาคม 2562
     23. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 23 กรกฎาคม 2562
     24. ผู้ช่วยบัญชี 23 กรกฎาคม 2562