กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยบัญชี
03 กันยายน 2561
1 อัตรา
ไม่ระบุ
ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
จัดการเกี่ยวกับการลงรายการบัญชี และงานด้านบัญชี
1. มีความรู้และทักษะงานด้านการลงรายการบัญชี ความรู้ด้านบัญชี ในระดับดี
2. ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel, Internet Research, & E-mail)
3. มีความสนใจในด้านตรวจสอบบัญชี
4. มีความรับผิดชอบงาน ประสานงาน
5. มีทัศนะคติและมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
6. มีทักษะในการบริหารเวลาอย่างดี
7. มีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้น อดทน มีความมุ่นหมั่นในการทำงาน
ดินแดง , พญาไท , ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
สถานที่ปฏิบัติงาน
971/44-45 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
สมัคร Online ผ่าน Jobmobi.com
ไม่ระบุ

กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง

19 หมู่ 4 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 08-1280-1962,(055)-611-130 , แฟกซ์ : 055-612-362
| แผนที่
คำที่เกี่ยวข้องกับตำหน่งงานนี้ :
ตำแหน่งงานของ กลุ่มอีซูซุฮกอันตึ๊ง 24 ตำแหน่ง
ตำแหน่งงาน
วันที่
     1. เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิตอล (พิษณุโลก) 21 พฤษภาคม 2562
     2. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) สาขาพิษณุโลก 21 พฤษภาคม 2562
     3. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาอุตรดิตถ์) 21 พฤษภาคม 2562
     4. ที่ปรึกษาการขาย รถเล็ก (สาขาสุโขทัย) 21 พฤษภาคม 2562
     5. ช่างติดฟิลม์และประดับยนต์ (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 21 พฤษภาคม 2562
     6. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 21 พฤษภาคม 2562
     7. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาสุโขทัย) 21 พฤษภาคม 2562
     8. ที่ปรึกษางานบริการ (SA) (สาขาสี่แยกอินโดจีน) 21 พฤษภาคม 2562
     9. ช่างยนต์ (รถขนาดกลางและขนาดใหญ่) สาขาในเมืองและสาขาสี่แยกอินโดจีน 21 พฤษภาคม 2562
     10. ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่ (สาขาตาก) 21 พฤษภาคม 2562
     11. หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล 21 พฤษภาคม 2562
     12. SA พนักงานรับรถ 21 พฤษภาคม 2562
     13. พนักงานขับรถผู้บริหาร 21 พฤษภาคม 2562
     14. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสุโขทัย) 21 พฤษภาคม 2562
     15. ที่ปรึกษาการขาย (รถบรรทุกขนาดใหญ่) 21 พฤษภาคม 2562
     16. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอินโดจีน) 21 พฤษภาคม 2562
     17. พนักงานบัญชี (สาขาสุโขทัย) 21 พฤษภาคม 2562
     18. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาสวรรคโลก) 21 พฤษภาคม 2562
     19. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาพิษณุโลก) 21 พฤษภาคม 2562
     20. เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาอินโดจีน) 21 พฤษภาคม 2562
     21. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาอุตรดิตถ์) 21 พฤษภาคม 2562
     22. เจ้าหน้าที่การตลาด (อินโดจีน) 21 พฤษภาคม 2562
     23. ที่ปรึกษาการขาย (สาขาตาก) 21 พฤษภาคม 2562
     24. ผู้ช่วยบัญชี 21 พฤษภาคม 2562