ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 22 หน้า จำนวน 220 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสาขากรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)
1.ตรวจนับคลังสินค้าในแต่ละคลัง และ จัดระเบียบคลังสินค้า 2.โอนสินค้าระหว่างคลัง และ ควบคุมการเบิกสินค้าของแต่ละสาขา 3.ติดตาม และ ตรวจสอบ การ รับ-จ่าย สินค้า 4.สั่งซื้อสินค้า และ รายงานผล ให้ถูกต้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
2เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาสุวรรณภูมิ)
1.ออกบิลขายสินค้า 2.ดูแลเงินสดย่อยประจำสาขา 3.ทำบัญชีรับจ่าย ปะจำสาขา 4.ไปธนาคาร ไฟฟ้า ประปา่และอื่นๆ 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด
3Data Support
1.บันทึกข้อมูลงานด้านเอกสารเกี่ยวกับเอกสารจัดส่งสินค้า 2.ประสานงานและสแกน เกี่ยวกับงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 4.งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
4ธุรการขาย (Admin Support)
-ทำใบเสนอราคา -ติดต่อประสานงานด้านเอกสาร -ขยัน,อดทน -ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้ดี -ทำรายงานสรุปตามหน้าที่รับผิดชอบได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จำกัด
5พนักงานขาย (Sales Engineer)
-รักงานขาย -เสนองานขายสินค้าของบริษัทฯ -ติดตามผล -มีเป้าหมายงานขาย -อัธยาศัยดี -รักความก้าวหน้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จำกัด
6วิศวกร (Engineer)
-รักงานบริการ -ขยัน,อดทน -ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้ดี -ประสานงานกับทางลูกค้าได้ -ทำรายงานสรุปตามหน้าที่รับผิดชอบได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จำกัด
7ช่างซ่อมบำรุง (Technician)
-รักงานบริการ -ขยัน,อดทน -ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้ดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ พลัส จำกัด
8ช่างเขียนแบบ ออกแบบ เครื่องกล 0860611316
รับผิดชอบงานออกแบบยานพาหนะ และชิ้นส่่วนประกอบต่างๆ จัดทำ Shop Drawing แบบ Detail และถอดรายการอุปกรณ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วรอินเตอร์เทรด จำกัด
9พนักงานรับส่งเอกสาร (แมสเซนเจอร์) พื้นที่ลาดกระบัง สุวรรณภูมิ
รับส่งเอกสารตามสถานที่ได้รับมอบหมาย *** สัมภาษณ์ผ่านเริ่มงานได้ทันที *** ต้องการคนที่ว่างงานและพร้อมทำงานทันที เพื่อรับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสาร และรับ ส่งเช็ค ประจำพื้นที่ใกล้บ้าน สามารถรับงานรายชิ้นได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
10ช่างซ่อมเเละติดตั้งเครื่องจักร
ซ่อมเครื่องจักร CNC,เครื่องฉีดพลาสติก หรือ เครื่องจักรอุสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ริชแลนด์ แมชชีน ทูล จำกัด