ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 293 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
81รับสมัคร Leader Callcenter / BTS พญาไท / สามารถทำงานเป็นกะได้ / IDLINE: BKJOBS
• บริหารทีมให้ปฏิบัติงานได้เป็นไปตาม KPI • ตรวจสอบการทำงาน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับทีม • ประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานในทีม และพัฒนาให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
82รับสมัครเจ้าหน้าที่่ Telesale (งานขายระบบโฆษณา)ฐานเงินเดือน 13K-15K ติดต่อ คุณ การ์ตูน 0922621751
- นำเสนอขายและปิดการขาย โดยทำตามยอดกำหนดของบริษัท - จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - โน้มน้าวลูกค้าให้เข้ามาใช้ระบบและทำการขาย - มีฐานลูกค้าให้ - ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 0...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
83รับสมัคร Leader Callcenter / BTS พญาไท / สามารถทำงานเป็นกะได้ / IDLINE: BKJOBS
• บริหารทีมให้ปฏิบัติงานได้เป็นไปตาม KPI • ตรวจสอบการทำงาน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับทีม • ประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานในทีม และพัฒนาให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
84รับสมัครเจ้าหน้าที่่ Telesale (งานขายระบบโฆษณา)ฐานเงินเดือน 13K-15K ติดต่อ คุณ การ์ตูน 0922621751
- นำเสนอขายและปิดการขาย โดยทำตามยอดกำหนดของบริษัท - จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - โน้มน้าวลูกค้าให้เข้ามาใช้ระบบและทำการขาย - มีฐานลูกค้าให้ - ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 0...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
85รับสมัคร Leader Callcenter / BTS พญาไท / สามารถทำงานเป็นกะได้ / IDLINE: BKJOBS
• บริหารทีมให้ปฏิบัติงานได้เป็นไปตาม KPI • ตรวจสอบการทำงาน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับทีม • ประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานในทีม และพัฒนาให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
86รับสมัครเจ้าหน้าที่่ Telesale (งานขายระบบโฆษณา)ฐานเงินเดือน 13K-15K ติดต่อ คุณ การ์ตูน 0922621751
- นำเสนอขายและปิดการขาย โดยทำตามยอดกำหนดของบริษัท - จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - โน้มน้าวลูกค้าให้เข้ามาใช้ระบบและทำการขาย - มีฐานลูกค้าให้ - ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 0...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
87รับสมัคร Leader Callcenter / BTS พญาไท / สามารถทำงานเป็นกะได้ / IDLINE: BKJOBS
• บริหารทีมให้ปฏิบัติงานได้เป็นไปตาม KPI • ตรวจสอบการทำงาน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับทีม • ประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานในทีม และพัฒนาให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
88รับสมัครเจ้าหน้าที่่ Telesale (งานขายระบบโฆษณา)ฐานเงินเดือน 13K-15K ติดต่อ คุณ การ์ตูน 0922621751
- นำเสนอขายและปิดการขาย โดยทำตามยอดกำหนดของบริษัท - จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - โน้มน้าวลูกค้าให้เข้ามาใช้ระบบและทำการขาย - มีฐานลูกค้าให้ - ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 0...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
89รับสมัคร Leader Callcenter / BTS พญาไท / สามารถทำงานเป็นกะได้ / IDLINE: BKJOBS
• บริหารทีมให้ปฏิบัติงานได้เป็นไปตาม KPI • ตรวจสอบการทำงาน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับทีม • ประเมินคุณภาพการให้บริการของพนักงานในทีม และพัฒนาให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
90รับสมัครเจ้าหน้าที่่ Telesale (งานขายระบบโฆษณา)ฐานเงินเดือน 13K-15K ติดต่อ คุณ การ์ตูน 0922621751
- นำเสนอขายและปิดการขาย โดยทำตามยอดกำหนดของบริษัท - จัดทำใบเสนอราคาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า - โน้มน้าวลูกค้าให้เข้ามาใช้ระบบและทำการขาย - มีฐานลูกค้าให้ - ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 0...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด