ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 293 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
62UX/UI Designer
1. Create and design Graphic Interface that is effective and attractive as assigned. 2. Website design 3. Design Graphic Interface Mobile Application 4. Design Online Advertising...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด
63System Analyst
To operate day-to-day operation routines such as maintain, support, monitor, backup/restore on some existing Employee systems, BSS Storage infrastructure, Active Directory and Mail systems like as the...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด
64Project Coordinate Engineer
1. Coordinate on-site engineering between Various parts involved in the company, supplier and management 2. Responsible for and preparing various documents such as quotations, plans, various illustra...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด
65Mobile Application Developer
1. Design and develop a system 2. Test, fix and improve the system 3. Learn new ways to apply and fix system problems...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด
67Business Analyst (BA)
Required Qualification • Has Business analyst or related background about 5 years • Understand Project management process (one project tends to use agile model with a couple phases. Another one may ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด
68ธุรการประสานงาน
งานด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานได้อย่างดี ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.คอสมิค