ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 293 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
51ผู้ช่วยเลขานุการ (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)
รับเรื่องประสานงาน เสนอรายงาน พร้อมนำเสนอ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ บางครั้งต้องทำหน้าที่แทน ในการออกปฏิบัติงานด้วย สามารถรับงานพิเศษได้ (มีค่าน้ำมันเพิ่มให้) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
52พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำบริษัท (ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย)
ขับรถยนต์ให้หน่วยงานราชการ และ เอกชน ในเขต กทม. เพศชาย อายุไม่เกิน20-40 ปี มีใบขับขี่ประเภท 2 ชึ้นไป ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. มีรายได้เสริม ในการทำงานพิเศษช่วงวันหยุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
53พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำบริษัท (ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย)
ขับรถยนต์ให้หน่วยงานราชการ และ เอกชน ในเขต กทม. เพศชาย อายุไม่เกิน20-40 ปี มีใบขับขี่ประเภท 2 ชึ้นไป ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. มีรายได้เสริม ในการทำงานพิเศษช่วงวันหยุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
54ผู้ช่วยเลขานุการ (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)
รับเรื่องประสานงาน เสนอรายงาน พร้อมนำเสนอ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ บางครั้งต้องทำหน้าที่แทน ในการออกปฏิบัติงานด้วย สามารถรับงานพิเศษได้ (มีค่าน้ำมันเพิ่มให้) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
55พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำบริษัท (ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย)
ขับรถยนต์ให้หน่วยงานราชการ และ เอกชน ในเขต กทม. เพศชาย อายุไม่เกิน20-40 ปี มีใบขับขี่ประเภท 2 ชึ้นไป ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. มีรายได้เสริม ในการทำงานพิเศษช่วงวันหยุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
56ผู้ช่วยเลขานุการ (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)
รับเรื่องประสานงาน เสนอรายงาน พร้อมนำเสนอ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ บางครั้งต้องทำหน้าที่แทน ในการออกปฏิบัติงานด้วย สามารถรับงานพิเศษได้ (มีค่าน้ำมันเพิ่มให้) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
57ผู้ช่วยเลขานุการ (พื้นที่สุทธิสาร สะพานควาย)
รับเรื่องประสานงาน เสนอรายงาน พร้อมนำเสนอ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำหนดได้ บางครั้งต้องทำหน้าที่แทน ในการออกปฏิบัติงานด้วย สามารถรับงานพิเศษได้ (มีค่าน้ำมันเพิ่มให้) ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
58พนักงานขับรถส่วนกลาง ประจำบริษัท (ซ.อินทามระ 6 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย)
ขับรถยนต์ให้หน่วยงานราชการ และ เอกชน ในเขต กทม. เพศชาย อายุไม่เกิน20-40 ปี มีใบขับขี่ประเภท 2 ชึ้นไป ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. มีรายได้เสริม ในการทำงานพิเศษช่วงวันหยุด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
60Software Tester and Senior Tester
Job Description • Analyze user’s stories and/use cases/requirements for validity and feasibility • Apply business and functional knowledge including testing standards, guidelines, and testing method...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท จัดหางาน เน็กซ์ จ๊อบ จำกัด