ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 293 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
21** รับสมัคร Project Coordinator เพศหญิง สื่อสารจีนได้ รายได้ดี+สวัสดิการดี สนใจติดต่อ K.โบว์ 090-8803527
- ติดตามงานวิศวกร - ประสานงานตรวจสอบและจัดการเอกสารทั้งหมด - ให้การสนับสนุนเลขานุการให้กับทีมงานโครงการ - อัพเดท / เตรียมรายงาน / เอกสารข้อมูลต่าง ๆ - ให้การสนับสนุนด้านการบริหารอื่น ๆ เมื่อจำเป็น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด
24Finance Manager /ผู้จัดการส่วนการเงิน รับ-จ่าย
การเงินส่วนจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน และ กระบวนการทำจ่ายสินไหมทดแทน การจ่ายเบี้ยถอนคืน ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน การจ่ายต่างประเทศ และ การปรับปรุงบัญชี ในระบบ IIA ควบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขาสระบุรี,นครราชสีมา,มุกดาหาร,เชียงราย,ลำปาง)
หน้าที่งาน : - ปฎิบัติตามแนวทางวิธีปฎิบัติ ( Action Plan ) ตามที่ผู้จัดการสาขากำหนด เพื่อให้ผลการปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการหารือผู้จัดการสาขา เมื่อพบอุปสรรคหรือการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing )
1. วางแผน และออกเยี่ยมพบปะลูกค้า / แหล่งงาน ตามตารางเข้าเยี่ยมที่ได้ถูก กำหนดไว้ อย่างครบถ้วน 2. จดงานจากแหล่งงานที่เข้าพบตามตารางที่ถูกกำหนดไว้เพื่อนำมาออก กรมธรรม์ในบริษัท 3. นำเสนอผลิต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด (Marketing Support)
• ประสานงานการออกกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์ต่ออายุ • ตรวจสอบเบี้ยประกันภัย • ติดตามและประสานงานกับตัวแทน นายหน้า เจ้าหน้าที่ธนาคาร ลูกค้า และคู่ค้า ทุกช่องทางการขาย • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทั้งเอกสารกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
28เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์
- โทรแนะนำและนำเสนอประกันรถยนต์ / ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น (ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า) - มีรายชื่อลูกค้าให้โทรติดต่อ ไม่ต้องหาลูกค้าเอง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29เจ้าหน้าที่บัญชีส่วนจ่าย (AP)
ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและครบถ้วนและผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ บันทึกตั้งจ่ายในระบบเบิกจ่ายของบริษัท จัดทำรายงานและบันทึกรายการตัดจ่ายค่าใช้จ่าย, บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ (ค่าใช...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
30ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจองค์กร
ดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กรในกลุ่มธนาคาร ประสานงานกับคู่ค้า ในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโอกาส รักษาและต่อยอดโครงการธุรกิจ ออกแบบกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจร่วมกับคู่ค้า พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)