ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 293 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
111พนักงานธุรการคลังสินค้า
- จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ประสานงาน - จัดส่งสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สุขเกษม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
112Technical Support (ประจำหน่วยงานราชการ)
ติดตั้งอุปกรณ์และแก้ไขปัญหาต่างให้กับลูกค้าตามที่หัวหน้ามอบหมายงานให้ เช่น 1.ออกไปปฏิบัติงานติดตั้ง หรือแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับลูกค้าแจ้งปัญหาเข้ามา เช่น การติดตั้งระบบปฏ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นิวเทคโนโลยี่ อินฟอร์เมชั่น จำกัด
113กราฟฟิค ดีไซด์ มาร์เกตติ้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1 ทำงานกราฟฟิคเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการตลาดของฝ่ายการตลาดและบริษัท 2 ทำงานกราฟฟิคสร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม ตรงตามข้อกำหนด สามารถนำไปใช้จริงได้ 3 พัฒนาออกแบบรูปลัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด (ISSUE)
114ธุรการบัญชี
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี -เตรียมเอกสารสำหรับส่งบัญชีตรวจสอบ -ทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิกก่อนส่งให้ฝ่ายบัญชีโอนเงิน -จัดเก็บ จัดทำเอกสารของฝ่ายบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บาย อิชชู่ จำกัด (ISSUE)
115พนักงานร้าน Krispy kreme สาขา BTS ชิดลม
- ดูแลการให้บริการลูกค้า - ทำเมนูอาหารตามที่ลูกค้าสั่ง - ทำความสะอาดร้าน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เคดีเอ็น จำกัด