ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 12 จากทั้งหมด 30 หน้า จำนวน 293 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
111Executive Admin
- ประสานงานกับพนักงานหรือแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดการเอกสารที่เป็นความลับเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขายังคงปลอดภัย - สนับสนุนและปฏิบัติหน้าที่หลายอย่าง - กำหนดการประชุม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
112Housekeeping manager
-ควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้านประจำฟลอร์ พนักงาน ทำห้องพัก พนักงานทำความสะอาดทั่วไป และเสมียนแม่บ้าน -กำหนดมาตรฐานความสะอาดและการจัดเตรียมห้องพักให้ พนักงานถือเป็นหลักปฏิบัติตามที่ฝ่ายบริหารกำหนด ร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
113Sales Coordinator
- รับผิดชอบดูแลและประสานงานในการดูแลผลิตภัณฑ์ ของบริษัท - ช่วยดูแลงานด้านงานเอกสารต่างๆ ของแผนก เช่น จัดทำใบเสนอราคาแทนพนักงานขาย (ในบางกรณี), เอกสารสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า - เ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
115Technician
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานแผนกช่าง. - ตรวจสอบ บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในห้องพัก และบริเวณโรงแรม - ดูแลการควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคาร และตรวจสอบตามแบบรา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
117Night Audit
- คอยให้บริการลูกค้าหากต้องการความช่วยเหลือ - เชคอิน-เชคเอ้าท์ลูกค้า,รับโทรศัพท์ - ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขรายการต่างๆทั้งหมดในระบบ ก่อน Close day - จัดทำรายงาน House report ให้แผนกต่างๆที่เกี่ย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
118HR Manager
Lead and execute human resource strategy in support of the overall business plan and strategic direction of the organization, specifically in the areas of succession planning, talent management, chang...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
119Maid (แม่บ้านโรงแรม) รับด่วน!!จำนวนมาก
ดูแลความสะอาดห้องพัก พื้นที่ส่วนกลาง/พื้นที่ทั่วไป Turn Down service ตรวจดูความเรียบร้อยของห้องพักก่อนส่งมอบ แจ้ง/รายงานปัญหาของห้องพัก พื้นที่ เพื่อการปรับปรุง / หรือซ่อมแซม **หากมีความสามารถในส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
120Marketing Communication
- รับผิดชอบในการสร้างความคุ้มครองสื่อจากสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างการรับรู้แบรนด์และภาพลักษณ์ - รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนการสื่อสารการตลาดทุกวันและดำเนินกิจกรรมการสื่อสารการตลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด