ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6 หน้า จำนวน 54 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2online แอดมินเพจ
-แอดมินเพจประสานงานช่องทาง online -อัฟเดตข้อมูล - เว็ปไซต์ของทางบริษัท -ให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Agenda Systems
3เจ้าหน้าที่บุคคล
1. งานสรรหาพนักงาน 2. งานระบบเงินเดือน 3. งานฝึกอบรมพนักงาน 4. งานระเบียบข้อบังคับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและออกบิล
1. รับใบสั่งซื้อจากพข. หรือ ลูกค้า 2. ตรวจหลักฐานการชำระเงิน- ชำระล่วงหน้า 3. ติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. บันทึกรายละเอียดการชำระเงิน 5. การสะสมของแถม หรือของชำร่วยที่ส่งโดย พข. 6. การคิดเป้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดหา จัดซื้อสินค้าจาก Supplier - ติดต่อ เจรจา ต่อรอง และเปรียบเทียบราคา - จัดทำ/ดูแลระบบ PR/PO เกี่ยวกับงานจัดซื้อทั้งระบบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
6เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1. บันทึกการรับชำระบัญชี 2. ตรวจติดตามปัญการเก็บบัญชี 3. ติดตามสินค้าที่ยังไม่ถึงลูกค้า 4. ตรวจINVOICE ,ตั๋วฝาก,ใบลดหนี้ 5. ลงบันทึกใบรับประกัน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร
1. ตรวจตราดูแล รักาษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 2. ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 3. ซ่อมแซม บำรุงรักษาสุขภัณฑ์ต่าง ๆ 4. ซ่อมแซม ทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ เครื่องปรับอากาศ 5. งานอื่นๆ ที่ได...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
8เจ้าหน้าที่ IT
1. ติดตั้งอุปกรณ์ Computer แล Standard S/W 2. ตรว