ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 83 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ประจำเขตดุสิต) **ด่วนมาก**
*** สัมภาษณ์รู้ผลทันที พร้อมเริ่มงานได้เลย *** รับ-ส่งเอกสาร งานประจำและ part time เปิดรับจำนวนมาก โอกาสได้งาน 80%...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อาร์-โก้ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิสเซส จำกัด
2เจ้าหน้าที่บุคคล
1. งานสรรหาพนักงาน 2. งานระบบเงินเดือน 3. งานฝึกอบรมพนักงาน 4. งานระเบียบข้อบังคับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและออกบิล
1. รับใบสั่งซื้อจากพข. หรือ ลูกค้า 2. ตรวจหลักฐานการชำระเงิน- ชำระล่วงหน้า 3. ติดตามการส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. บันทึกรายละเอียดการชำระเงิน 5. การสะสมของแถม หรือของชำร่วยที่ส่งโดย พข. 6. การคิดเป้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4Project coordinator
1.ดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 2.ประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงาน เพื่อให้โครงการดำเนินไปได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด 3.คอยช่วยเหลืองานด้านต่างๆของทีม 4.คอยให้ข้อมูลและร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
5เลขานุการผู้บริหารระดับสูง ( Executive Secretary )
1. ดูแลรับผิดชอบงานเลขานุการ (นัดหมาย/จองการเดินทาง/บันทึกการประชุม/จัดทำรายงาน ฯลฯ) 2. โต้ตอบอีเมล์/จดหมาย กับลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ 3. จัดเตรียมเอกสารรายงานเพื่อนำเสนอ และตรวจสอบเอกสารให้ผู้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
6Mechanical Engineer
1.จัดสร้างชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้กระบวนการผลิต และสนับสนุนในรูปแบบวิศวกรรม 2.คำนวณ ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เช่น ระบบลำเลียง ระบบย่อยขนาด ระบบขับเคลื่อน งานชิ้นส่วน Fabrication + Struct...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
7Electrical Engineer
1.การวางแผนในแต่ละโปรเจคที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 2.ตรวจสอบงานด้านโปรเจคแต่ละโครงการตั้งแต่การติดต่อลูกค้าดูหน้างาน 3.คำนวณด้านราคา ออกแบบ จนถึงการติดตามการผลิต 4.ติดต่อลูกค้าเพื่อรับความต้องการ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
8วิศวกรสิ่งแวดล้อม
1.รวบรวมข้อมูล และ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะ 2. เขียนเสนอโครงการเพื่อขอทุนจากหน่วยงานภาครัฐ 3. ลงพื้นที่ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเก็บ และ ประมวลผลข้อมูล 4. ติดต่อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด
9civil engineering
1.ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม 2.วางแผนงานร่วมกับทีมงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก 3.ประสานงานจัดสรรงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก 4.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทซีโรเวซท์ จำกัด