ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 47 หน้า จำนวน 470 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1IT Support Officer ประจำที่อาคาร The One อุดมสุข (สัญญาปีต่อปี)
-Service : -ให้การบริการด้าน IT กับ user เพื่อให้การทำงานของ user เป็นไปด้วยความราบรื่น และ ตอบสนองความต้องการในด้านเทคนิค และความรู้ทางด้านอุปกรณ์ต่างๆ ใน site ที่รับผิดชอบหลัก และรวมถึง site อื่นๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทพีไฟฟ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่การขาย สวัสดิการดี
1. รับงานติดตามงานจากลูกค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิตภายในบริษัท 3. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 4. ค่าคอมมิชชั่น และ น้ำมัน (สำหรับแผนก เซลล์) 5. หากมีประสบการณ์การขายในธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา...ดูรายละเอียด
องค์กร : THINK D CO.,LTD.
3ช่างพิมพ์อิ้งเจ็ท
รายละเอียดตำแหน่งงาน - ดูแลเครื่องพิมพ์ Inkjet - ควบคุมงานพิมพ์ - จัด layout งานก่อนพิมพ์...ดูรายละเอียด
องค์กร : THINK D CO.,LTD.
4พนักงานธุรการ
รายละเอียดตำแหน่งงาน -ติดตามประสานงาน ระหว่างลูกค้าและทีมขาย -ทำรายงานสรุปยอดขาย -ติดตามงานระหว่างผลิตให้ทีมขาย -ประสานงานกับทีมผลิตเรื่อง การจัดส่ง -ประสานงานกับ บัญชีเรื่อง การวางบิล/ การรับเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : THINK D CO.,LTD.
7พนักงานออกบูทลงพื้นที่ (โซนใกล้บ้าน) กทม.
- จัดทำการประชาสัมพันธ์ให้คนรู้ขัก อินเตอร์เน๊ตไฟเบอร์ หรือแพคเก๊ตอินเตอร์เน๊ตใหม่ ๆของ AIS - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตไฟเบอร์กับลูกค้านำเสนอพร้อมปิดการขาย - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพคเก็ตใหม่ ๆ ขอ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เจแปน ออล พาส จำกัด
9พนักงานขาย
ติดต่อประสานงานขายกับลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา ติดต่อลูกค้าใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย รักษาลูกค้าเก่าและกลุ่มลูกค้าที่บริษัท ฯ ได้มอบหมาย นำเสนอ และ แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยเจีย จำกัด