ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 61 หน้า จำนวน 607 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Sale property (ขายคอนโด)
- ออกบูธขายคอนโดในกรุงเทพ (มีออกบูธต่างจังหวัดบ้างแต่ไม่บ่อย) - บุคลิกภาพดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ออพติโม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2Mechanical Estimate Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. สามารถอ่านแบบระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาลได้ดี 2.มีความรู้ความเข้าใจในการถอดแบบและประเมินราคาระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาล; (ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ, ระบบบำบัดน้ำเสีย) ภายในอาคารได้ดี 3...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
3Mechanical Engineer / Environmental Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ออกแบบและถอดแบบระบบเครื่องกลหรือระบบสุขาภิบาลได้ 2. มีความรู้และประสบการณ์ด้านติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบสุขาภิบาลในอาคาร 3. สอนงานให้กับทีมงานได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
4HR & Admin Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. จัดทำรายงานสรุปการเข้างาน ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 2. ประกาศรับสมัครพนักงาน ติดต่อ นัดหมายผู้สมัครงาน 3. คีย์ข้อมูลพนักงานลงในระบบ E-HR 4. จัดทำ visa, work permit และใบประกอบวิชาชีพแก่บุคลากร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
5ช่างแอร์ (บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)
1. มีความรู้ความสามารถงานแอร์และไฟฟ้างานติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคาร 2. งานซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศภายในอาคาร 3. มีประสบการณ์ระบบ VRV จะพิจารณาพิเศษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
6Human Resource Manager
- Deal with daily trouble or problem related to Labour Union - Manage and control the Labour matter - Discuss MTG with Labour Union and make company more comfortable for work - Preparing job descri...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
7ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) (บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)
1. งานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 2. งานซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 3. ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
8Senior HR
1. บันทีกข้อมูลการมาทำงานเพื่อทำข้อมูลเงินเดือน 2. ตรวจเช็คการลงบันทึก OT พร้อมขออนุมัติ และทำสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเตรียม Presentation 3. Update ข้อมูลพนักงานและส่งสำเนาข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 4. ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
9ERP & Cost Control Admin. (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ทำหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลโครงการเพื่อใช้สำหรับสั่งซื้อ 2.เบิกจ่ายของที่หน้างาน 3.ประสานงานระหว่างหน้างานและ QS เพื่อปรับแก้งบประมาณ 4.แก้ปัญหาการใช้งานระบบ ERP และจัดทำรายงานของระบบ ERP ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด
10Senior QS (M&E) ประจำสำนักงานใหญ่
– ถอดแบบ ตรวจเช็คปริมาณงานให้ตรงตามแบบและ BOQ – ประมาณราคางานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร งานระบบประปา งานระบบดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ งานระบบบำบัดน้ำเสีย – ประมาณราคาส่วนงานระบ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท นีโอ 727 จำกัด