ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 12 หน้า จำนวน 115 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เภสัชกร (ประจำคลินิกกล้วยน้ำไท สาขาตลาดยิ่งเจริญ)
ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกร จัดการระบบยา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท จำกัด
2Sales Executive
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้า • ติดตามงานที่ได้นำเสนอขายให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ • ตรวจเอกสารเพื่อยื่นซอง เสนอราคา และส่งมอบงาน • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย • ศึกษ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
3Telesales
• ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ • ติดตามงานที่ได้นำเสนอขายให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ • ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย • ศึกษาข้อมูลสินค้า • ร่วมมือในการดำเนินกา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
4Sales Engineer
• Contact and visit existing and potential customers and propose the products, solutions and/or projects • Follow up business opportunities and maintain good business relation with new and existing c...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไอเอ็มไอ อินดัสตรีส์ จำกัด
5รับสมัคร หัวหน้าชุด ประจำบางเขน ( โทร.081-843-8455,092-442-9999 )
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า ,โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส
6รับสมัคร รปภ. ประจำเพิ่มสิน พร้อมเริ่มงาน โทร.081-8438455
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า, โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
7รับสมัคร รปภ.ประจำรามอินทรา โทร.081-8438455,092-4429999
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
8รับสมัคร รปภ. ประจำ รามอินทรา ( สนใจโทร. 081-843-8455 , 092-4429999 )
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า, โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
9รับสมัคร รปภ.ประจำสุขาภิบาล โทร.081-8438455,092-4429999
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด
10รับสมัคร รปภ.ประจำวัชรพล โทร.081-8438455,092-4429999
ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อย ให้บริการลูกค้า, โบกรถ ให้ลูกค้า เป็นต้น...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทรักษาความปลอดภัยซิกมาพลัส จำกัด