ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 25 หน้า จำนวน 248 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1สถาปนิก หรือ ตกแต่งภายใน
1. ออกแบบงานก่อสร้าง / ออกแบบงานตกแต่งภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทำเอกสารเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติกับทางโครงการ 3. ทำงานร่วมกับฝ่ายก่อสร้างในการทำ Feasibility...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
2พนักงานเขียนแบบ
1. เขียนแบบก่อสร้าง / เขียนแบบงานระบบ / เขียนแบบงานตกแต่งภายในตามที่ได้รับ มอบหมาย 2. ทำเอกสารเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อขออนุมัติกับทางโครงการ 3. ติดต่อประสานงานกับหน้างานเพื่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3Foreman
1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของทีมช่างให้เป็นไปตามแบบ และ Project Schedule 2. ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 3. เป็นผู้ประสานงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน้างานกับ Project ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
4วิศวกร เครื่องกล
1. สำรวจ และ ออกแบบงานระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เรื่องต่างๆในด้านงานปรับอากาศและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ทีมช่าง I...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
5วิศวกรไฟฟ้า
1. สำรวจ และ ออกแบบงานระบบไฟฟ้าและระบบงานที่เกี่ยวข้อง 2. ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์เรื่องต่างๆในด้านไฟฟ้าและระบบงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ทีมช่าง Installation ทีมช่าง Servic...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
6สายไหม - เจ้าหน้าที่วางแผนและประสานงาน/Admin and Planning
1. วางแผนเส้นทางรถขนส่ง ให้ส่งสินค้าถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุม ตรวจสอบเส้นทางการรับ-ส่งสินค้าและอุณหภูมิ ให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด 3. ติดต่อประสานงานลูกค้า พนักงานขนส่ง พนักงานยกสิน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
7สายไหม - Sale ( Logistic ) / เจ้าหน้าที่ขาย (ด้าน Logistic) มีคอมมิชชั่น
1. ติดต่อลูกค้า เสนอราคาและปิดการขาย 2. วางแผนและเข้าพบลูกค้า 3. จัดทำรายงานต่างๆ นำเสนอผู้จัดการฝ่ายขายและจัดส่ง 4. สื่อสารข้อมูลลูกค้าให้หน่วยงานภายในที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
9สายไหม - จป. วิชาชีพ
1 ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย 2 รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูล ทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย 3 วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย 4 วิเคราะห์แผนงานโครงการมาตรการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด
10สายไหม - เจ้าหน้าที่จัดส่งและยานยนต์ *เข้ากะได้*
Monitor รถขนส่ง ตรวจสอบสถานะรถ ความเร็วและอุณหภูมิให้เป็นไปตามตารางการใช้รถประจำวัน พร้อมบันทึกสถานะการตรวจ ติดต่อประสานงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา จัดทำใบแจ้งซ่อม บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงรักษารถ ประ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แคธเทอริ่งไลน์ จำกัด