ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 40 หน้า จำนวน 394 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Telesales (พนักงานขายทางโทรศัพท์)
บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาสมาชิกบัตรเครดิต-สินเชื่อให้กับธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายการเจริญเติบโตของบริษัท ตำแหน่งเปิดรับสมัคร part time /วันละ300บ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บลูดราก้อน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายฝ่ายปฏิบัติการสาขาตามเขตที่รับผิดชอบ 2.ทำรายการจ่ายค่าสินค้า Supplier 3.บันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ 4.ทำเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 5.ปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด
3พนักงาน Part Time,นักศึกษาฝึกงาน
1.จัดระบบเอกสาร คัดแยกประเภทเอกสาร ของบริษัทฯ 2.คีร์ข้อมูลเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 3.สนับสนุนงานด้านธุรการฝ่ายต่างๆ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด
4เจ้าหน้าที่บุคคล (สัญญาจ้าง)
1. จัดทำเงินเดือนพนักงานผ่านระบบ Payroll 2. ดำเนินการแจ้งเข้า- แจ้งออก และส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน 3. จัดทำ ภงด.1 ภงด.1ก 50ทวิ เพื่อรายงานสรรพากร 4. จัดทำประวัติพนักงานและข้อมูลเอกสารอื่นๆข...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด
5เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
1. ตรวจเอกสารบริษัท 2. ติดตามหนี้ 3. รวบรวมวิเคราะห์และประเมินข้อมุลที่ได้จากการตรวจสอบ 4. จัดทำรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอะแนะ รวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด
6เจ้าหน้าที่บัญชี
1)ดูแลงานบัญชีทั้งการบันทึกบัญชี การกระทบยอด 2)จัดทำบัญชีต้นทุนผลิต 3)จัดทำเอกสารประกอบงบ 4)ดูแลงานด้านภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5)ติดต่อหน่วยงานราชการได้ 6)อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด
7หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
1. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฎิบัติการที่กำหนดไว้ และร่วมจัดทำแผนตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมาย 2. วางแผน วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะและรายงานผลตรวจสอบ 3. ทบทวน/วิเคราะห์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล จำกัด
8พนักงานขาย (Sale)
พนักงานขาย ล้อแม็กซื รู้เรื่องอะไหล่มอเตอร์ไซค์พิจารณาพิเศษ สามารถเดินทางติดต่อลูกค้าได้ เน้นด้านการขายเป็นหลัก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โฮร่า เอเซีย จำกัด
9พนักงานขับรถ
ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร, ขยันดูแลรักษารถให้เรียบร้อยและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา, ตรงต่อเวลา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แรนน์ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด