ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 35 หน้า จำนวน 346 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Control Engineer)
• วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพสูงขึ้น • ตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ • ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงก...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
Sales Engineer (กรุงเทพ,ชลบุรี,ระยอง,ปราจีนบุรี,จันทบุรี,สระแก้ว,ขอนแก่น,สุราษฎร์ธานี)
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสินค้า/เข้าเยี่ยมลูกค้า/รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ - ประสานงานกับทีมสนับสนุนงานขายเพื่อจั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
ช่างเชื่อม
1.เชื่อมประกอบชิ้นงานFan/Blower ตามแบบ โลหะในลักษณะต่าง ๆ เช่น แบบแก๊ส แบบเส้นลวด และแบบอื่น ๆ เป็นต้น 2.งานเชื่อมประกอบตามแบบต่างๆ 3.ส่งใบรายงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
หัวหน้าช่าง (Chief Technician)
• วางแผนงาน จัดเตรียมเครื่องจักร กำลังคน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในการผลิต เพื่อให้ดำเนินการผลิตบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • มอบหมายกระจายงานให้บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติ/ผลิตผ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เวนซ์ อินดัสเตรียล จำกัด
1พนักงานประจำร้านกาแฟ Doi Chaang Caffe สาขา ธ.ก.ส. (สำนักงานใหญ่) บางเขน
- จัดเตรียมเครื่องดื่ม และเบเกอร์รี่ - ดูแลสต็อคสินค้าภายในสาขา - ให้บริการลูกค้า - ดูแลความสะอาดภายในสาขา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : Doi Chaang Franchise Management Co., Ltd.
2Demi Chef (เบเกอรี่)
ทำขนมปัง หรือเค๊ก ตามออร์เดอร์ ที่ได้รับ และรับผิดชอบงานที่หัวหน้ามอบหมายให้ได้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท มารวยการ์เด้น จำกัด /โรงแรมมารวย การ์เด้น (Maruay Garden Hotel)
3Product & Technical support *ด่วน *
1.ปฏิบัติการศึกษาตัวสินค้า เทสสินค้า วิเคราะห์เปรียบเทียบ ข้อดีข้อเสีย สินค้า ฟังส์ชั่นการใช้งานต่างๆ 2.ติดตั้ง และ ตรวจซ่อม ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ Key Card และระบบไฟฟ้าต่างๆ 3.จัดทำรายละเอียดสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
4Graphic Designer 3 D/ 2D *ด่วน*
1.ออกแบบสื่อ สิ่งพิมพ์ บูธ 2.ประสานงาน งานออกแบยต่างๆ ในบริษัท และหน้าร้าน 3.มีพื้นฐานหรือมีทักษะ การถ่ายภาพ ถ่าย VDO 4.สามารถพรีเซนต์งานได้ 5.ออกแบบ โดยกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะ ขนาด ของสินค้าประเภทน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
5Product Specialist (ด้านกล้องวงจรปิด) *ด่วน*
1.ทำความเข้าใจ ในคุณลักษณะของกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2.เก็บข้อมูล ผลิตภัณฑ์ และ Up date ให้เป็นปัจจุบัน 3.สามารถเปรียบเทียบ ประเมิน คุณสมบัติใกล้เคียงเพื่อส่งข้อมูลให้กับฝ่ายขายได้ 4.พ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
6ผู้จัดการฝ่ายขาย *ด่วน*
วางแผนการบริหารการขายและช่องทองการตลาด สร้างยอดขายเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายขององค์กร ควบคุมการทำงานของพนักงาน ในฝ่าย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
7พนักงานขายออนไลน์ * ด่วน *
จัดทำ Promotion ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการขาย อัฟเดทรายการสินค้าที่เว็ปไซต์และเพจต่างๆ ในการเสนอขายสินค้า สื่อสารกับลูกค้าให้ข้อมูลใน Inbox หรือเพจ สามารถ Review สินค้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
8จัดซื้อจัดจ้าง *ด่วน*
จัดหาร้านค้าและผู้รับเหมา เปรียบเทียบราคา จัดพิมพ์เอกสาร ทำบันทึกและ PO ประสานงานเบิก จ่าย เงิน ควบคุมผู้รับเหมาทำงานให้ตรงตามความต้องการ ตรวจประสิทธิภาพของงาน คัดเลือกและสรรหา ประเมินผู้รับเหม...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
9ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1.งานรับ : วางแผนการจัดเก็บสินค้า ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้า ตัดสินใจแก้ปัญหาในการจัดเก็บ 2.การจัดเก็บ: วางแผนการจัดเก็บสินค้า ควบคุมและตรวจสอบการจัดเก็บสินค้า 3.การเบิกจ่าย : วางแผนการจ่ายวัต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด
10ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
1.วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีทั้งระบบ 2.วางแผนภาษี 3.วางแผนและการควบคุมการบริหารทรัพย์สิน 4.บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบ 5.ตรวจสอบเอกสารจ่าย,เช็คจ่ายก่อนเสนอผู้บริหารเซนต์ 6.ตรวจสอบราย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีเพิล ฟู เทคโนโลยี จำกัด