ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า จำนวน 47 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2เจ้าหน้าที่บริหารงานกรรมการ
จัดทำและนำส่งเอกสารและรายงานเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์การประชุม และการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุม จัดทำรายงานการประชุมหลังจากสิ้นสุดการประชุ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3เจ้าหน้าที่บริหารข้อมูลระบบ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีหลักเกณฑ์ เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบเป็นสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารเพื่อให้การด...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4รับสมัคร พนักงานเเนะนำผลิตภัณฑ์บริษัท ประจำออฟฟิศ ย่านจรัญ 10 อัตรา หยุดเสาร์ อาทิตย์ โทร 090-97009636 มีเงินเดือนประจำ
- ที่ปรึกษางานขายผลิตภัณฑ์ของวิริยะประกันภัย ในช่องทาง Telesales , Booth , Digital Sales - บริษัทมีรายชื่อและฐานลูกค้าให้ - การันตีค่าคอมมิชชั่น 3% ในช่วง 2 เดือนแรก - คอมมิชชั่นเฉลี่ย 5,000 - 50,0...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า (CSO) ประจำธนาคารกสิกรไทย พื้นที่เขตพระนคร
1. ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร 2. ให้บริการซื่อฝาก-ขาย/ โอน/ รับฝากเงินตราและตราสารต่างประเทศ 3. ให้บริการโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด และให้บริการทำธุรกรรมทางธนาคารต่างๆ 4. นำเส...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
6เจ้าหน้าที่การตลาด
ดูแลลูกค้า ติดตามการต่ออายุกรมธรรม์ เสนองานใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายที่องค์กรวางไว้...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
พิจารณาและเสนอราคาการรับประกันภัย ออกกรมธรรม์ประกันภัยและออกสลักหลัง ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8รับสมัครพนักงานประสานงาน SCB Mart
- ติดต่อเสนอให้ร้านค้าสมัครแอพพลิเคชั่น Robinhood Mart - สอนวิธีการใช้แอพพลิเคชั่น เปิดปิดรายการสินค้า/ร้านค้า -Set รายการสินค้าให้ร้านค้า - หาฐานลูกค้าใหม่/พัฒนาความสัมพันธ์กับฐานลูกค้าเก่า...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
9Pool Service
1. รับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องดื่ม ขายเครื่องดื่มและอาหารประจำที่สระน้ำ 2. ดูแลการรับสินค้าและบริหาร stock เครื่องดื่ม 3. ดูแลความสะอาดที่ Counter 4. ดูแลความปลอดภัยของลูกค้าที่มาใช้บริการและดู...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็น เวนเชอร์ส จำกัด (โรงแรมนูโว ซิตี)