ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9 หน้า จำนวน 83 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
2ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
อบรม ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เหนือเมฆ จำกัด
3พนักงานต้อนรับ (GUEST SERVICE ASSISTANT)
- Baan Nampetch Hostel - เป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า check in, check out - ทำรายงานต่างๆ - ประสานงาน - สถานที่ทำงานชื่อ บ้านน้ำเพชร โฮสเตล (Baan Nampetch Hostel) เป็นเกสต์เฮ้าส์ขนาดเล็กตั้งอยู่แถ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
4พนักงานทำความสะอาด / แม่บ้าน (Housekeeping)
ดูแลรักษา ซ่อมแซม และทำความสะอาดห้องพักแขก, พื้นที่ส่วนกลาง (ถ้ามีความรู้ด้านงานช่างบ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - สถานที่ทำงานชื่อ บ้านน้ำเพชร โฮสเตล (Baan Nampetch Hostel) เป็นเกสต์เฮ้าส์ขนา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเอ็นที ลีโม่ จำกัด
5Senior Business Analyst
1. สื่อสารเก็บความต้องการของลูกค้า พร้อมเสนอเสนอผลงาน 2. ทำเอกสาร feasibility study และ เอกสาร SRS 3. เขียนเอกสาร Proposal พร้อมทั้งเสนอแผนงาน 4. ออกแบบ Work flow และ System flow และ Diagram ต่างๆ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
6Senior System Administrator
1. วิเคราะห์วินิจฉัยและซ่อมแซมปัญหาที่พบบ่อย ในกลุ่มของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย 2. จัดการการทำงานและประสิทธิภาพของกลุ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 3. ดูแลรักษาคว...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
7เจ้าหน้าที่การตลาด (ธุรกิจองค์กร)
1. ให้บริการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความคุ้มครอง และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า 2. วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนงานกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 3. นำเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองที...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
8เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ
1. บริการรับแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์และติดต่อประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ 2. ให้คำแนะนำด้านสินไหมรถยนต์ และให้บริการข้อมูลทั่วไป ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9เจ้าหน้าที่บัญชี
1. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ กระแสรายวัน และงบกระทบยอดเงินสดสาขา 2. จัดทำแผนงานงบประมาณรายได้จากการรับประกันภัยและรายได้จากการลงทุน 3. จัดทำแผนงานงบประมาณค่าใช้จ่าย 4. จัดทำการบันทึกบั...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
10Data Management Officer
1. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การอย่างมีหลักเกณฑ์เพื่อนำมาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการทำงาน และการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหารเพื่อให...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)