ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10 หน้า จำนวน 98 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
1.ติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER ของระบบงานในองค์กร 2.ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายภายในขององค์กร และ ระบบเครือข่าย INTERNET 3.แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ
1.ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ 2.Support & Services ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน 3.ฝึกอบรมทักษะการใช้งาน software และความรู้ทางด้าน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1.วิเคราะห์ข้อมูลภายใน ภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์การการตลาดและธุรกิจ 2.ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดหน่าย 3.จัดทำแผนโฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 4.จัดกิจกรรมทางการตล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5ผู้จัดการสถานี (ปั้มน้ำมันเชลล์)
ประสานงานกับบริษัท ดูแลพนักงาน อบรมพนักงาน ดูแลลูกค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เหนือเมฆ จำกัด
6ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
อบรม ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เหนือเมฆ จำกัด
7ผู้ช่วยผู้จัดการ
บริหารจัดการงานร้านอาหารและเครื่องดื่ม Roof Bar ในโรงแรม ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด (Roof Bar Khaosan Road Bangkok)
8บาร์เทนเดอร์
บาร์เทนเดอร์ Roof Bar ในโรงแรมย่านถนนข้าวสาร เขตพระนครลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พีทูเอ็น เดสติเนชั่นส์ จำกัด (Roof Bar Khaosan Road Bangkok)