ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1 หน้า จำนวน 5 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1General Electrical Service
เป็นช่างไฟฟ้า ประจำที่ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) -ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างในอาคารและแก้ไขปัญหา -ทำการ PM. ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆภายในองค์กรเช่น Generator,ตู้โหลดHigh Voltage,ตู้คอนซ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท สตาร์ลิ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด
2พนักงานตรวจเช็ค แพ็คสินค้าไปต่างประเทศ และช่วยขับรถ ด่วนมาก
ทำหน้าที่ตรวจเช็คสินค้า และแพ็คสินค้าใส่กล่อง เพื่อเตรียมส่งออกต่างประเทศ อีกหน้าที่คือ ช่วยขับรถปิ้กอัพของบริษัทไปส่งของ เช่น อุปกรณ์แพ็คของ กล่องกระดาษ เครื่องใช้สำนักงาน ให้ที่สาขาของเราภายในกรุงเ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เอ็มเอดีดี จำกัด
3เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ
1.ติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอร์ SERVER ของระบบงานในองค์กร 2.ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบเครือข่ายภายในขององค์กร และ ระบบเครือข่าย INTERNET 3.แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
4เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสารสนเทศ
1.ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ 2.Support & Services ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้งาน 3.ฝึกอบรมทักษะการใช้งาน software และความรู้ทางด้าน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ให้บริการแนะนำ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ความคุ้มครอง และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า 2.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อนำมากำหนดแผนงานกระตุ้นยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองที่ตร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)