ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 21 หน้า จำนวน 209 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1พนักงานขับรถส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้า แก้ไขปัญหาการส่งสินค้าต่างๆเบื้องต้นให้ตรงตามเวลา ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบ ตามเอกสาร จัดเก็บเอกสารและภาชนะที่ได้รับคืน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ไอซ์
2เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
-จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย สั่งซ์้อประจำเดือน -ปิดงบ ภายใน...ดูรายละเอียด
องค์กร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดลี่ไอซ์
3Submission Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบVISA)
- รับผิดชอบงานตรวจเอกสาร VISA - ประสานงานกับทางสถานฑูต - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อ VISA - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : P.R.Recruitment and Business Management Co.,Ltd.
4ด่วน! พนักงานขับรถผู้บริหาร (เพศชาย)
-ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัว -ดูแลรักษา ทำความสะอาด ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
5พนักงานยกของ-ขนสินค้า (สถานที่ทำงาน บรมราชชนีนี60)
-ยกหรือขนสินค้าจัดเก็บตามที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจเช็คสินค้าต่าง ๆ -ติดรถ**ในกรณีที่ต้องออกไปส่งสินค้าข้างนอก -งานอื่นๆ ตามคำสั่ง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
6รับด่วน!พนักงานคลังสินค้าเพศชาย (สถานที่ทำงาน บรมราชชนนี 60)
- ดูแลการจัดเก็บ การรับ-จ่ายสินค้า และยกขนสินค้าได้ - บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด - เช็คตรวจสอบสินค้าให้อยู่ในสภาพดี และจัดส่งให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงเวลา - เบิก-ควบคุมสินค้าจากสต...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ดี.พี.เซรามิคส์ จำกัด
7วิศวกรขาย (สาขาเหมืองแร่ หรือเครื่องกล)
ประสานงานและให้ความรู้ด้านเทคนิคการใช้รถโม่หินและเครื่องจักรกล, การติดตั้งเครื่องจักรของรถโม่หินเคลื่อนที่,งานแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเหมืองแร่...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชั่น จำกัด
8เจ้าหน้าที่การเงิน
ปิด Cash Flow ประจำเดือน / ทำจ่ายเช็ค,โอนเงิน / บันทึกตัดลูกหนี้ , เจ้าหนี้ /ทำกระทบยอดรายวัน / เงินสดย่อย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชั่น จำกัด
9เจ้าหน้าที่บัญชี
ลงบันทึกบัญชีทั่วไป จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภ.พ.30 ภงด 3, 53 ,ทำบัญชี ขายเชื่อ ขายสด ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ออกใบกำกับภาษี และงานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชั่น จำกัด
10เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ เกี่ยวกับ การสั่งซื้อ ชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องจักร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทางต่างประเทศ ช่วยงานเอกสารในการสรุปและจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ในแผนกจัดซื้อ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท พี.วี.ไมนิ่ง แอนด์ เอ็กซ์พลอเรชั่น จำกัด