ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 20 หน้า จำนวน 198 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
1Submission Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบVISA)
- รับผิดชอบงานตรวจเอกสาร VISA - ประสานงานกับทางสถานฑูต - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อ VISA - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทจัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
2เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ประจำ พุทธมณฑลสาย3 กทม.)
ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กรค์ จัดทำเอกสารต่างๆ บันทึกข้อมูลต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด
3พนักงานขาย (ประจำพุทธมณฑลสาย3 และ สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี)
เสนอขายสินค้าทุกช่องทางที่ลูกค้าติดต่อเข้ามา เช่น ทางโทรศัพท์ Line Facebook อื่นๆ จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย เช่นใบเสนอราคา สรุปรายการขาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด
4ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย(ประจำ พุทธมณฑลสาย3กทม.)
วางแผนการขาย การตลาด วางแผนพิ่มช่องทางการขาย การตลาด หาลูกค้าใหม่ ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด
5พนักงานบัญชี (ประจำ พุทธมณฑลสาย3)
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีทั้งหมด เช่น ออกใบกำกับ จัดทำเอกสารส่งสรรพากร เช่น ภงด 3 ภงด. 53 ภพ.30 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปตามระบบบัญชี จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี งานอื่นๆที่เกี...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท โกอินเตอร์ริช จำกัด
6บัญชี
1.ทำบัญชีรับ-จ่าย 2.จัดทำแบบและนำส่งภาษี ภ.ง.ด.3,53-ภ.พ.30 3.ทำใบวางบิล/ทำใบเสร็จรับเงิน 4.ทำเงินเดือน 5.จัดเก็บเอกสารและจัดทำเอกสารภายในบริษัท ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ไทยสงวนรุ่งเรืองกิจ จำกัด
7พนักงานบัญชี
-คีย์ข้อมูลจัดส่งสินค้า -โทรหาลุกค้าเพื่อตามสินค้า ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเกียรติ นำเข้าและส่งออก จำกัด
8พนักงานกราฟฟิค
-ถ่ายวิดีโอเป็นและตัดต่อวิดีโอได้ -จัดทำ Artwork Software Proficiency - Premiere Pro -Photoshop, Illustrator...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท วีเกียรติ นำเข้าและส่งออก จำกัด
9พนักงานสโตร์ (ประจำโครงการก่อสร้าง)
1.ดูแล/ควบคุม/ตรวจสอบ/รับผิดชอบ สโตร์ ประจำโครงการก่อสร้าง 2.ตรวจนับ รับของ ที่จัดส่งเข้าโครงการก่อสร้าง 3.ทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นอื่นที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท เดอะแบ็กยาร์ด จำกัด