ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 135 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
61พนักงานคาร์แคร์ (สนใจสมัครโทร 02-864-0077 ต่อ144)
1. ทำการล้างรถ ล้อรถ ของลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน เมื่อมีการซ่อมเสร็จ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและใหม่ 2. ทำการล้างผ้ายางภายในรถให้อยู่ในสภาพที่สะอาดและใหม่ 3. ทำการเช็ดรถภายนอกให้อยู่ในสภาพที่แห้งสนิ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ยุโรปามอเตอร์ จำกัด
62ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
กำหนดกลยุทธ์การตลาดของสินค้า สำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลักดันการขายและวิเคราะห์ตลาด บริหารสินค้าตงคลัง ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามนโยบายบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
63พนักงานสรรหาและฝึกอบรม
1.ทำแผนฝึกอบรมประจำปี ประสานงานให้มีการอบรมตามแผน บันทึกผล 2.ทำแผนกำลังพลประจำปี สรรหา คัดเลือกให้ได้พนักงานตามคุณสมบัติที่ต้องการ จนได้พนักงานมาทำงาน...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
65Production Supervisor (หัวหน้างานผลิต)
บริหารจัดการ การผลิตงานโลหะประจำวัน ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย กำกับดูแล มอบหมายงานลูกทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
68วิศวกรออกแบบประเมินราคา งานระบบไฟฟ้า
ออกแบบและประเมินราคาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า ทำราคาตู้ให้ใช้งบประมาณน้อยสุด วางแผนการวางอุปกรณ์ในตู้ให้สามารถใช้งานได้จริง สามารถอ่านแบบถอดแแบบวงจรไฟฟ้าได้ เขียนแบบไฟฟ้าด้วยAUTO C...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
69วิศวกรควบคุมคุณภาพ
บริหารงานตรวจสอบคุณภาพงานโลหะ บริหารทีมงาน มอบหมาย ติดตาม ควบคุม ให้ได้ตามแผนงาน ดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด
70Sales Admin
พิมพ์ใบเสนอราคา พิมพ์ใบสั่งผลิต เปิดบิล พิมพ์งานทั่วไป เปิด PR สื่อสารด้วยโทรศัพท์...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด