ค้นหางาน
ตำแหน่งงาน หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 14 หน้า จำนวน 135 ตำแหน่ง
งาน หางาน สมัครงาน
11พนักงานธุรการ-คีย์ข้อมูล
- คีย์ข้อมูลรายวันในโปรแกรมสำเร็จรูป (Csmile Charming Accounting) - ติดต่อประสานงานในบริษัท...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท ต.สหกิจอินดัสตรี จำกัด
12พนักงานประจำคลังสินค้า (รับด่วน!!หลายอัตรา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจรับ-จัดเก็บ-จ่ายสินค้าสำเร็จรูป ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ทำความสะอาด พื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 5ส. อย่างสม่ำเสมอ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
13Content Sport Officer
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียน Content ทั้งข้อความและรูปภาพ สำหรับเผยแพร่บนเว็ป - ดูแลและอัพเดทเว็ป Content - ดูแลเนื้อหา จัดการ Facebook, [email protected] , Website , Lazada Shopee - สามารถใช้โปรแกรม Illustra...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
14หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ตรวจรับสินค้าเมื่อมีสินค้ามาส่ง 2. จ่ายสินค้าเมื่อมีเอกสารการเบิกสินค้ามา 3.ควบคุมดูแลสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ 4.บันทึกและจัดเก็บ Stock card ทุกครั้งที่มีการรับเข้า-จ่ายออก ของ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
15รองหัวหน้าตรวจสอบคุณภาพ QC
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานQC / Packing / รับสินค้า - ควบคุมและตรวจสอบการUpdate ข้อมูล Order Status ในส่วนที่่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
16รองหัวหน้าประจำคลังสินค้า (รับสมัครหลายอัตรา ด่วน!!)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ตรวจรับสินค้าเข้าเก็บ-จ่ายสินค้า ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความเสียหาย - ดูแลความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ 5ส. - ควบคุมการปฏิบัติ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
17พนักงาน Staff Audit
- ตรวจสอบฝ่ายคลังสินค้า - นับสินค้าและประสานงานกับแผนกต่างๆ - Audit and QC Process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า - ทำรายงาน Stock เสนอผู้บริหาร ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
18Audit officer
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก(ตามตารางการตรวจสอบและระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ) แผนกคลังสินค้า แผนกรับสินค้า แผนก Production แผนกจัดส่งสินค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกธุรการ 2. สุ่มตรวจนับ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด
19เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ขายวัตถุดิบให้โรงงานอาหาร)
- ติดต่อโรงงานอาหารเพื่อขายสินค้า - ติดตามงานโปรเจ็คลูกค้า - รายงานกรทำงานให้แก่หัวหน้า - ติดต่อสื่อสารกับผู้ขายต่างประเทศในเรื่องงาน ...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท อินเกรเดียนท์ เฟลเวอร์ จำกัด
20ด่วน ! รับสมัครพนักงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้า LG ประจำ MAKRO บางบอน (รายได้รวม 15,000 - 40,000 )
1.ฐานเงินเดือน 9,930 บาท + Commission + Incentive รายตัว + TarGet (ค่าเป้า) 2.เป็นพนักงานประจำขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเเบรนด์ LG (Thailand) - ประเภทสินค้า HE = ทีวี 3.เเนะนำขายให้บรรลุเป้าหมายในเเต่ล...ดูรายละเอียด
องค์กร : บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด